Welke sportvereniging wil nu géén lagere energierekening? Via Scoren met Energie realiseer je een kostenbesparing die kan oplopen tot dertig procent. Of misschien is bij jouw club eigen energieopwekking mogelijk. Dan kun je de energierekening zelfs terugbrengen tot ‘nul’. Al acht Rotterdamse verenigingen doen mee aan Scoren met Energie. Het programma is een initiatief van Rotterdam Sportsupport en professionele advies- en uitvoeringsorganisaties.

‘Wij slagen er maar niet in de oorzaak te achterhalen van onze hoge energierekening. We betalen meer dan vergelijkbare verenigingen. Sterker, we hebben verlichting op één veld en betalen toch meer dan sommige clubs met verlichting op twee velden. Nu hopen we dankzij Scoren met Energie eindelijk te achterhalen wat er aan de hand is.’

Dat vertelt voorzitter Arie Blok van Coal. In het najaar is bij de voetbalvereniging een apparaatje geplaatst in de meterkast. Dat geeft het energieverbruik op het betreffende moment weer. Blok: ‘Na drie maanden moet meer duidelijk zijn over de oorzaken van ons hoge energieverbruik. Met Energie, dat is één van de partners binnen Scoren met Energie, komt dan met conclusies en aanbevelingen.’

De begroting van de gemiddelde sportvereniging bestaat voor vijftien tot twintig procent uit energielasten. In Rotterdam bedragen die 18.000 euro per jaar. Een daling van tien procent levert dus al 1.800 euro op, een bedrag waarmee de vereniging mooie en nuttige zaken kan realiseren.

Deelnemers aan Scoren met Energie krijgen maatwerk. Het programma focust op de prestaties en het gebruik van de installaties in het clubgebouw. Op basis van hun bevindingen coachen adviseurs de vereniging vervolgens. Hoe kan gemakkelijk energie worden bespaard en welke investeringen zijn mogelijk?.

De club bekostigt de getroffen maatregelen en het bijbehorende advies uit het rendement van de jaarlijkse besparing. Die is minimaal 10% en kan oplopen tot 30% van de huidige energielasten. Na een aantal jaren is de investering terugbetaald en begint de werkelijke besparing.

Tennisvereniging LTC Plaswijck ’62 doet al iets langer dan Coal mee aan Scoren met Energie. Olaf Haanschoten is er nauw bij betrokken. ‘We kunnen al een besparing van 10% tot 15% noteren’, zegt hij. ‘Er zijn bijvoorbeeld aanpassingen verricht in het gebruik van de koeling en de verlichting. Kijk, wij hebben twaalf banen. Als je ’s avonds een licht richt op de voorste baan en een licht op de achterste baan, heb je meer energie nodig dan als je activiteiten concentreert op de twee of drie voorste banen. Het is wel zaak de motivatie goed uit te leggen aan je leden. Mensen kunnen het vervelend vinden opeens niet meer te mogen spelen op hun vertrouwde baan.’

Bij Scoren met Energie gaat het om de ‘hardware’, zoals apparatuur, maar ook om gedrag. Met hulp van Rotterdam Sportsupport liet de vereniging dan ook een promotiefilmpje maken ter bewustwording van de leden. Haanschoten: ‘Een bestuurslid, onze pachter en leden vertellen bijvoorbeeld over de noodzaak van energiezuinigheid. Ik begrijp het best: mensen komen naar een vereniging om lekker te sporten en plezier te hebben. Het eerste waaraan je denkt, is dan niet dat het goed is het licht uit te doen wanneer er niemand meer in de kleedkamer is. Het filmpje moet het draagvlak vergroten en van dit soort zaken een automatisme maken.’

Verenigingen zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor Scoren met Energie. Voor de financiering van de maatregelen kunnen clubs gebruikmaken van een financieringsarrangement van de Rabobank, partner van Scoren met Energie. Dat kan zowel voor de financiering van de totale maatregelen als voor bijvoorbeeld alleen het vervangen van de cv-ketel voor een energiezuinig exemplaar.

Meer informatie? Kijk hier of zoek contact met projectleider Penny Nugteren van Rotterdam Sportsupport: p.nugteren@rotterdamsportsupport.nl en (010) 242 93 15.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg