Een groot succes. Zo mag Bewegen naar Beter worden genoemd. Een jaar na de start hadden 170 chronisch zieken de weg naar passend beweegaanbod gevonden. Bovendien is het netwerk flink gegroeid rondom deze mensen met diabetes type 2 of een hart- en vaatziekte. Zo zijn al 37 praktijken aangesloten die vallen onder huisartsenzorggroep IZER. Fysiotherapeuten van FysioHolland, sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond maken eveneens deel uit van het netwerk.

Elkaar beter leren kennen
Tijdens de bijeenkomst ‘Bewegen naar Beter’ op dinsdag 4 juli blikken genodigden terug op de mooie resultaten die zijn geboekt sinds 1 mei 2016. Zij kijken dan eveneens vooruit. Hoe kunnen nog meer chronisch zieken worden bereikt? Hoe kan nog nauwer worden samengewerkt? Onderzoek van het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, dat tijdens de avond wordt gepresenteerd, heeft onder meer uitgewezen dat zorgverleners en sportconsulenten elkaar graag beter willen leren kennen. Dat vergemakkelijkt bijvoorbeeld het verwijsproces. De bijeenkomst zal dan ook een ontmoetingsplek zijn voor de partijen die samen optrekken binnen Bewegen naar Beter.

Minder gezondheidsklachten
Rotterdam Sportsupport nam vorig jaar het initiatief tot Bewegen naar Beter. De achtergrond: veel patiënten met diabetes type 2 of een hart- en vaatziekte zijn gebaat bij regelmatige beweging. Lichamelijke activiteit vermindert de kans op gezondheidsklachten. Helaas weet menigeen de weg naar passend sport- of beweegaanbod niet te vinden. Bewegen naar Beter moet dat veranderen.

Praktijkondersteuners huisartsen
Praktijkondersteuners van huisartsen (POH’ers) bekleden een sleutelrol binnen het project. Tijdens het spreekuur schatten zij in op welke manier de patiënt bij een sport- of beweegaanbieder kan terechtkomen.

Is de persoon zelfredzaam? Dan kan het volstaan de patiënt te attenderen op de Rotterdamse Sport- en Beweegdatabase. Is meneer of mevrouw wat minder zelfredzaam, maar wel gemotiveerd om te gaan bewegen? Dan legt de POH’er contact met een sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond. Die kent het sport- en beweegaanbod in de stad, bespreekt met de patiënt wat hij kan en wil en begeleidt hem vervolgens richting een geschikte partij.

Soms concludeert de POH’er dat iemand lichamelijk nog niet voldoende belastbaar is. Dan gaat de patiënt eerst aan zijn conditie werken onder begeleiding van een fysiotherapeut van FysioHolland. Het vierde scenario is dat de patiënt op dit moment vooralsnog niet voor begeleiding naar sport of beweging in aanmerking komt en om te beginnen moet worden geholpen in het zorgcircuit.

Aangepaste werkwijze
Het onderzoek van het Kenniscentrum Zorginnovatie heeft geleid tot een aangescherpte werkwijze binnen Bewegen naar Beter.  Die wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Goede communicatie is essentieel binnen Bewegen naar Beter, zo heeft het Kenniscentrum Zorginnovatie geconcludeerd. Daarom is het voorlichtingsmateriaal voor patiënten herzien en werd ook een nieuwe versie ontwikkeld van de uitingen voor POH’ers, fysiotherapeuten en sportconsulenten. Hier zie je alle onderzoeksresultaten en adviezen van het Kenniscentrum Zorginnovatie.

Patiënten enthousiasmeren
Na het algemene gedeelte kent de bijeenkomst twee deelsessies. De eerste is bedoeld voor zorgprofessionals. Zij kunnen zich laten bijpraten over de verbeterde werkwijze binnen Bewegen naar Beter. Wanneer verwijst de POH’er bijvoorbeeld door naar de fysiotherapeut? Hoe kan een POH’er patiënten enthousiasmeren om deel te nemen aan bewegen naar Beter?

Nog meer plezier in bewegen
Bij de andere deelsessie schuiven vertegenwoordigers aan van sport- en beweegaanbieders. Centraal zal de vraag staan hoe beweegactiviteiten (nog beter) kunnen worden aangepast aan het niveau en de behoeften van de doelgroep. En natuurlijk ook: hoe kan het plezier in bewegen worden vergroot?

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen