Zowel Leger des Heils als Arosa hebben het plan opgevat om hun cliënten structureel te laten bewegen. Hiervoor willen ze beiden de samenwerking met een sportvereniging aangaan. Heeft jouw vereniging de ambitie om voormalig dak- en thuislozen en andere kwetsbare groepen in beweging te krijgen? Dan kunnen jullie wellicht iets voor elkaar betekenen.

Het uiteindelijke doel van Leger des Heils en Arosa is het indienen van een Sportimpulsaanvraag om zo de kwetsbaarste groepen via sport weer mee te laten doen in de maatschappij.

Samenwerking Leger des Heils

Kwetsbare doelgroepen met sport begeleiden om weer mee te doen in de maatschappij. Dat ambieert Leger des Heils met een samenwerking met een sportvereniging. Het gaat hier om mensen die aan een zorgtraject bij het Leger des Heils deelnemen en al de nodige stappen richting samenleving hebben gezet. Het twee jaar durende project Dutch Trainee Cup helpt deelnemers stapsgewijs om te gaan sporten, sociale contacten op te bouwen, deel te nemen aan georganiseerde activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk en als ze daaraan toe zijn, het zoeken van een stageplek en/of betaalde baan. De sportvereniging werkt binnen dit project samen met zorgpartijen waaronder het Leger des Heils.

Wat houdt dit project in voor een sportvereniging?

 • Voor de financiering van het programma is een bijdrage vanuit de Sportimplus noodzakelijk. De sportvereniging is de hoofdaanvrager van de Sportimpuls en daarmee – in nauwe samenwerking met de zorgpartners – verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording. De club wordt bij de uitvoering ondersteund door maatschappelijke sportcoaches. Dit zijn twee mensen vanuit de club en vier vanuit zorginstellingen die worden opgeleid om met de doelgroep te werken. Deze maatschappelijke sportcoaches vanuit de club en zorgpartijen dragen het project en zorgen ervoor dat alles goed verloopt.
 • De club stelt de sportaccommodatie twee keer per week beschikbaar;
 • De maatschappelijke sportcoaches van de club verzorgen i.s.m. de coaches vanuit de zorginstellingen tweewekelijkse trainingen.

Goed om te weten:

 • De zorgpartijen leveren de deelnemers. Dit wordt langzaam opgebouwd zodat de club kan wennen aan de nieuwe doelgroep;
 • Twee vrijwilligers krijgen de kans een, vanuit de subsidie betaalde, vier-daagse opleiding tot maatschappelijke sportcoach te volgen waarin ze leren omgaan met sociaal kwetsbare mensen;
 • De aanvraag is maximaal 100.000 euro voor twee jaar. Meer dan de helft kan de sportvereniging inzetten om bijvoorbeeld accommodatie en trainers te betalen;
 • Het Centrum voor Dienstverlening kan ook participeren in de aanvraag;
 • Landelijk draait dit project sinds november 2014 met succes bij zeven sportverenigingen die de Sportimpuls toegekend hebben gekregen.

Samenwerking Arosa

Ook Arosa is op zoek naar de samenwerking met een Rotterdamse sportvereniging. Arosa biedt vrouwen en mannen veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. De organisatie heeft hiervoor een aantal opvanghuizen in Rotterdam waar volwassenen met hun kinderen terecht kunnen. De organisatie is ervan overtuigd dat sport van grote waarde kan zijn in het opbouwen van zelfvertrouwen en het (her)ontwikkelen van eigenwaarde. De organisatie biedt nu incidenteel al sport aan, maar wil verkennen of dit via de Sportimpuls en de samenwerking met een vereniging een structureel karakter kan krijgen.

Wat houdt dit project in voor een sportvereniging?

 • Voor de financiering van het programma is een bijdrage vanuit de Sportimplus noodzakelijk. De sportvereniging is de hoofdaanvrager van de Sportimpuls en daarmee – in nauwe samenwerking met Arosa – verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording;
 • Arosa heeft nog geen plan uitgewerkt voor de samenwerking. Je kunt dus volop meedenken om vervolgens samen met Arosa het plan op te stellen om deze kwetsbare volwassenen en kinderen in beweging te krijgen;
 • Hoe de rol van de sportvereniging eruit zal zien hangt af van het nog te ontwikkelen plan.

Goed om te weten:

 • Arosa zoekt een sportvereniging die zumba, zelfverdediging, yoga of een andere sport aanbiedt. Deze sporten kwamen naar voren in een behoefteonderzoek onder de doelgroep;
 • Er zijn meerdere opvanglocaties op Noord en slechts één kleine op Zuid. Samenwerking met een club op Noord ligt dan ook meer voor de hand;
 • Sporten zou bij voorkeur onder schooltijd moeten plaatsvinden. Daarbuiten kunnen de moeders en vaders, onder andere door beperkte financiën, nauwelijks opvang regelen voor hun kinderen.

Clubs die interesse hebben in het verkennen van een samenwerking, kunnen dit tot en met 5 maart doorgeven aan Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat