Rotterdamse sportverenigingen zijn eerder door de gemeente Rotterdam per brief geïnformeerd over de verzelfstandiging van de taken rond de uitvoering van sportvoorzieningen (beheer van zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden) en sportprogrammering (SportRegie, buurtsport, schoolsport en sportevenementen). Deze taken worden per 1 januari 2018 overgedragen van de gemeente naar een verzelfstandigd Sportbedrijf. Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk dat de dienstverlening vanuit het Sportbedrijf goed wordt afgestemd op de vraag en op de wensen vanuit de gebruikers, zoals de sportverenigingen, scholen en individuele sporters. Daarom zal, direct vanaf de start per 2018, een Gebruikersraad voor het Sportbedrijf worden ingesteld.

In september start de gemeente met de werving van de voorzitter en de leden van de Gebruikersraad. Dit wordt een open werving, waarvoor alle gebruikers zich kunnen melden. De werving onder sportverenigingen zal lopen via Rotterdam Sportsupport. Op dit moment is de gemeente benieuwd wat u vindt van de opzet van de Gebruikersraad en of u hierover nog vragen heeft. Neem daarvoor contact op met Arjan van den Berg (Gemeente Rotterdam) of Liana Landman (Rotterdam Sportsupport), hun contactgegevens staan vermeld onder dit artikel.

Wat zijn de rollen van de Gebruikersraad?
De Gebruikersraad wordt een soort klantenpanel voor het Sportbedrijf. De functie en doelstelling van de Gebruikersraad worden als volgt omschreven: “Het richting Sportbedrijf opereren als adviseur, klankbord en meedenker vanuit het oogpunt van de klanten en gebruikers van de sportvoorzieningen van het Sportbedrijf”

Hiertoe krijgt de Gebruikersraad de volgende rollen:

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Sportbedrijf over alle voor de gebruikers relevante onderwerpen;
 • het afgeven van signalen vanuit gebruikers;
 • het op initiatief van het Sportbedrijf of op eigen initiatief meedenken met vraagstukken en ontwikkelingen die relevant zijn voor de gebruikers;
 • het fungeren als klankbord voor het Sportbedrijf vanuit het oogpunt van de gebruikers. Hierbij gaat het om breder gedragen issues, de Gebruikersraad treedt niet in individuele kwesties tussen het Sportbedrijf en een gebruiker.

Wie is de gesprekspartner voor de Gebruikersraad?
Ronald van Ombergen, de directeur van het Sportbedrijf (dan wel namens hem aangewezen medewerkers), vormt de gesprekspartner voor de Gebruikersraad. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het Sportbedrijf en dus voor alle onderwerpen die voor de gebruikers van sportvoorzieningen relevant zijn.

Wat zijn de onderwerpen en thema’s voor de Gebruikersraad?
De Gebruikersraad praat met de directie van het Sportbedrijf over alle thema’s die betrekking hebben op de relatie tussen aanbieder en gebruiker en verder reiken dan het specifieke belang van één gebruiker.

Onderwerpen die naar verwachting regelmatig besproken zullen worden:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Programmering en het aanbod
 • Dienstverlening
 • Zelfbeheer en eigen initiatieven vanuit verenigingen en overige gebruikers
 • Onderhoud/Meerjarenonderhoudsplannen: de algemene systematiek en de communicatie hierover
 • Tarieven
 • Veilig sportklimaat
 • Door de Gebruikersraad zelf ingebrachte onderwerpen

En daarnaast alle onderwerpen die op de relatie Sportbedrijf-Gebruikersraad betrekking hebben en door één van de partijen worden aangekaart. Te denken valt aan zich aandienende actuele vraagstukken, zoals rubbergranulaat, het rookvrij maken van sportterreinen, etc.

Wat wordt de opzet en samenstelling?
De Gebruikersraad is als gesprekspartner voor het Sportbedrijf een onafhankelijk orgaan en zal bestaan uit een vast aantal leden, die op persoonlijke titel zitting hebben in de Gebruikersraad. Het aantal zetels in de Gebruikersraad ligt tussen de 6 en 10 zetels en de zittingsduur wordt op een later moment vastgesteld. De raad vormt een goede afspiegeling van de volgende gebruikersgroepen: veldsportverenigingen, binnensportverenigingen, scholen/onderwijs en individuele sporters en ongeorganiseerde sporters. Er zal een onafhankelijk voorzitter komen.

De leden van de Gebruikersraad zullen hiervoor geen vergoeding ontvangen. Het Sportbedrijf draagt zorg voor facilitaire ondersteuning van de Gebruikersraad, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van vergaderruimte en secretariële steun. Er zal na een bepaalde tijd (bijv. twee jaar) een evaluatie gehouden worden.

 

Neem voor vragen, reacties of meer informatie contact op met:

Arjan van den Berg
Gemeente Rotterdam
A.vandenberg@rotterdam.nl
06-14282035

óf

Liana Landman
Rotterdam Sportsupport
l.landman@rotterdamsportsupport.nl
010-2429315

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

Marion den Elsen

secretaresse