Hoe zorg je er als Rotterdamse sportclub voor dat jouw jeugdleden niet na een paar seizoenen naar een andere vereniging of een andere sport overstappen? Het antwoord van de Rotterdamse korfbalvereniging OZC is duidelijk: persoonlijke aandacht voor zowel de jeugd als de trainers.

Voor de jeugd op Rotterdam-Zuid is de keuze op sportgebied vaak snel gemaakt. Voetbal is de dominante sport en wanneer kinderen wel voor een andere sport kiezen, herzien ze die keuze regelmatig op latere leeftijd. “Wij stopten als vereniging veel tijd in de ontwikkeling van onze jeugd, maar toch was het verloop groot”, vertelt Antonio van der Biezen, sinds anderhalf jaar trainerscoördinator bij korfbalvereniging OZC en daarmee ook verantwoordelijk voor de koers van de jeugdopleiding. “Daarom zijn wij destijds bij onszelf nagegaan wat we als club zouden kunnen verbeteren.”

“Een goede trainer zorgt voor plezier en plezier zorgt ervoor dat de jeugd aan jouw club blijft verbonden.”

Antonio van der Biezen (OZC Rotterdam)

Vertrouwen

Al snel komen Van der Biezen en zijn collega-bestuurders binnen OZC tot twee conclusies. Ten eerste ontdekken ze dat de jeugd in de loop der jaren steeds zakelijker en als sporter is benaderd en minder als persoon. “Wij hebben het individu te weinig ruimte gegeven. Als iemand het niet naar z’n zin heeft binnen een team, wat doe je dan? Als club zagen we vaak te laat aankomen dat een speler het plezier in de sport was verloren en wilde stoppen.”

De tweede constatering is dat de trainer een cruciale rol speelt in het behouden van datzelfde plezier bij de jeugd. “Een goede trainer zorgt voor plezier en plezier zorgt ervoor dat de jeugd aan jouw club blijft verbonden. Maar het verloop onder de trainers was veel te groot. Ze werden vaak op een ploeg gezet en daarna aan hun lot overgelaten. Door het gebrek aan begeleiding stopten ze vaak na één seizoen en was de vertrouwensband met de jeugdspelers ook direct verdwenen.”

Korfbalvereniging OZC Rotterdam zorgt voor persoonlijke aandacht voor zowel de jeugd als de train(st)ers.

Heldere communicatie

Anderhalf jaar later is de situatie binnen de korfbalverenging 180 graden gedraaid. De jeugdafdeling is als kool gegroeid en het aantal jeugdtrainers is gestegen van 12 naar 26. Van der Biezen kan precies uitleggen hoe deze ommekeer tot stand is gekomen. “Heldere communicatie. Zowel naar jeugdspelers als naar ouders, maar ook naar de trainers toe. Door beter te communiceren laten we iedereen meer betrokken voelen bij de club. Zo komt de structuur terug binnen de vereniging en worden de lijntjes korter.”

Met onder andere de herintroductie van het clubblad en het breed inzetten van appgroepen binnen de vereniging heeft OZC heeft er de afgelopen tijd alles aan gedaan om de banden met alle (jeugd)leden aan te halen. Een speciaal trainingsprogramma voor de clubtrainers, opgezet met steun vanuit Rotterdam Sportsupport, was het laatste ontbrekende stukje van de puzzel.

“In het begin was het wat onwennig, maar al gauw merkten ze dat deze structuur zorgt voor duidelijkheid, ook omdat alles op papier staat.” Zo weten de trainers hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen, kunnen ze eerder op problemen inspelen en wordt tegelijkertijd de band tussen de trainers en de jeugdleden sterker. Op die manier ontstaat er rust binnen de jeugdteams en blijven leden langer lid van de club.

Met elkaar en voor elkaar

Maar, benadrukt Van der Biezen, de grootste uitdaging ligt nog te wachten op OZC. “We hebben anderhalf jaar geleden gekozen voor deze strategie en nu moeten we zorgen dat het clubgevoel behouden blijft. Het is lastig om zo’n koers vast te blijven houden, maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Want iedereen is ervan overtuigd dat we het met elkaar en voor elkaar doen.”

Sportplus bestaat tien jaar en dat vieren wij door ambassadeurs van de beweging in het zonnetje te zetten. Sportplusverenigingen zijn vitale en veilige sportverenigingen die van extra betekenis zijn voor hun leden, de wijk en de stad. Deze voorlopers in de sport in Rotterdam en het land organiseren en besturen met lef en zijn vanuit hun eigen DNA gemotiveerd om in te spelen op behoeften en nieuwe ontwikkelingen. Sportplusverenigingen zetten de toon en worden gezien als belangrijke partners in het sportbeleid.

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander