Per 1 juli bestaat PAC Rotterdam 125 jaar. De atletiekvereniging is een goed voorbeeld van een vitale en toekomstbestendige sportvereniging. Van flexibele lidmaatschappen en veranderende organisatiestructuren tot de inzet op maatschappelijke activiteiten en het verduurzamen van het sportcomplex. “Als ik al die lachende gezichten zie op zaterdagochtend, word ik heel gelukkig.”

Met een kleine tweeduizend leden behoort PAC Rotterdam tot een van de grootste verengingen van Rotterdam. Sinds 2013 is Martin Blok de trotse voorzitter. Met plezier steekt hij veel tijd in zijn vrijwillige rol bij de vereniging. “Ook na zeven jaar vind ik het nog steeds heel boeiend om voorzitter te zijn,” aldus Blok. “In de basis is een vereniging een verzameling van mensen die bij elkaar komt door het delen van een gezamenlijke passie, namelijk de sportbeoefening. Het bestuur heeft de taak om ervoor tot zorgen dat iedereen op een prettige en veilige manier kan sporten. Dat er bijvoorbeeld voldoende trainers zijn en dat alle faciliteiten in orde zijn. Of het nu het jongste lid is van 4 jaar of de oudste van 100 (!) jaar, als ik op zaterdagochtend al die lachende gezichten zie, word ik zelf ook heel gelukkig. Dat is mijn drijfveer.”     

Verenigingsconsulent Daan Baecke (l) en Martin Blok (r), voorzitter van PAC Rotterdam.

Waarde voor de stad

De atletiekvereniging vervult een belangrijke functie voor de stad. Er is een actieve samenwerking met veel wijkpartners (welzijn, zorg, etc) om kwetsbare Rotterdammers blijvend in beweging te brengen. Ook stelt de atletiekvereniging jaarlijks de atletiekbaan beschikbaar voor een nabijgelegen moskee om een sportdag te organiseren en in de coronatijd mocht een aikidovereniging hun binnensport bij PAC Rotterdam beoefenen. Om maar enkele voorbeelden te noemen.  
      “We vinden het belangrijk dat een vereniging zich inzet voor de omgeving,” zegt Blok. “Juist atletiek is een open en laagdrempelige sport waarmee je nieuwe doelgroepen kunt binden. In Crooswijk is nog steeds een grote groep van met name kinderen die niet kan sporten. Het is onze rol om ervoor te zorgen dat deze groep wel in beweging komt en dat iedereen hier op zijn eigen niveau kan sporten en gelijkwaardig wordt behandeld. We willen dat het ledenbestand een afspiegeling is van de wijk. De club is nu al veel diverser dan een aantal jaar geleden. Denk aan een betere balans tussen jong/oud, prestatie/recreatief of G-sport/regulier aanbod. Maar we kunnen hierin nog zeker stappen maken.”

Veranderende organisatiestructuur

Een aantal jaar geleden is ook de organisatiestructuur kritisch onder de loep genomen. Het bestuur concludeerde dat bestaande structuur verouderd was. Het paste niet meer bij de wensen en behoeften van de huidige tijd. Blok: “We moesten vernieuwen. We hadden het sectiebestuur jeugd, sectiebestuur hardlopen en het hoofdbestuur. Dat zorgde voor onnodig veel vergaderingen. Dat is niet meer van deze tijd. In onze visie krijg je meer vrijwilligers en betrokkenheid als je de werklast verdeelt over meerdere commissies of werkgroepen. Dat maakt je bovendien ook minder kwetsbaar.”     
      Ook heeft de vereniging een klankbordgroep ingericht, bestaande uit een steeds wisselende samenstelling van leden. In deze groep worden de meest uiteenlopende onderwerpen besproken. Van de personele bezetting in de kantine tot de aanschaf van sportmaterialen. “Dit is een manier om nieuwe leden te betrekken,” zegt Blok. “Naast de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering is de klankbordgroep een toegevoegde waarde. Met deze groep willen we vaker samenkomen om dat te veranderen. Dat past bij een moderne vereniging.”
    In het verlengde hiervan is het ook niet verrassend dat de vereniging ook steeds meer toewerkt naar flexibele lidmaatschapsvormen. De hedendaagse sport is op zoek naar flexibiliteit en vrijheid en wil zich niet voor langere periode vastleggen. PAC werkt daarom met een kwartaallidmaatschap en lidmaatschappen voor sportende ouders. “We zien dat deze vormen ontzettend populair zijn. Maar belangrijker nog: ze worden telkens verlengd.” 

“We zien dat deze lidmaatschapsvormen ontzettend populair zijn. Maar belangrijker nog: ze worden telkens weer verlengd.”

Martin Blok over flexibele lidmaatschappen bij PAC Rotterdam

Duurzaamheid

Naast de eerder geïnstalleerde ledverlichting stapte PAC Rotterdam ook over op zonnepanelen. In zes maanden tijd installeerde de oudste atletiekvereniging van Nederland 164 panelen op het dak van het clubhuis. Dit is op jaarbasis goed voor de productie van 49.000 KWh aan schone energie. Met deze verduurzaming van het sportcomplex ging een langgekoesterde wens in vervulling. Ook wil de club binnenkort aan de slag het scheiden van plastic afval.
     “We willen graag een bijdrage leveren aan een groene wijk en gezonde leefomgeving voor onze sporters en leden,” zegt bestuurslid Ron de Kruijff. “We besparen op jaarbasis gemiddeld achtduizend euro uit en de verwachting is dat we in maximaal drie jaar tijd de gemaakte kosten hebben terugverdiend. Dat betekent dat we voor de komende jaren met alle energiebesparende maatregelen ieder jaar ongeveer tienduizend euro extra verdienen. Ook kunnen we de energie die we ’s zomers besparen, gebruiken voor de wintermaanden. Het uitgespaarde geld kunnen we investeren in andere doeleinden.”

Bekijk de onderstaande video die SportStroom maakte van de zonnepanelen:

Vitaal én toekomstbestendig

PAC Rotterdam behoort ook tot één van de 28 Sportplusverenigingen in Rotterdam. Een Sportplusvereniging is een vitale vereniging met een veilig sportklimaat. De club is financieel gezond, heeft de juridische zaken op orde en is maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad. Dit jaar wordt de atletiekvereniging opnieuw getoetst door een onafhankelijke commissie.
      Blok: “We hebben een bruisende vereniging, gebouwd op een sterk fundament. We hebben veel organisatiekracht, bewegen mee met de tijd en zijn voldoende weerbaar bij tegenslagen. We zijn klaar voor de toekomst.”       

     

Daan Baecke

Verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk
Daan Baecke

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven