Politiek Rotterdam is eensgezind over de grote waarde van sport voor Rotterdam, zo bleek woensdagmiddag tijdens het Sportdebat Rotterdam. De vertegenwoordigers van acht politieke partijen zijn met name gelijkgestemd over het belang van investeren in de breedtesport. Over andere onderwerpen kennen de partijen enkele accentverschillen.

In aanloop naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen organiseerden Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport, World Port Tournament Baseball en RTV Rijnmond het Sportdebat Rotterdam. In het Sparta Stadion debatteerden acht politici onder meer over de vraag of Rotterdam dé sportstad van Nederland is. Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam), Leo de Kleijn (SP) en Leo Bruijn (PvdA) vinden de titel ongepast omdat de sportparticipatie in de stad niet hoog genoeg is. Bruijn zegt hierover: ‘We moeten niet de sportkijkstad, maar de sportdoestad zijn.’ Buijt vult aan dat voor een stijging van de sportparticipatie en een gezond verenigingsleven de rol van ouders onontbeerlijk is.

Antoinette Laan (VVD) en Salima Belhaj (D66) vinden dat Rotterdam zich met recht dé sportstad van het land mag noemen. Belhai: ‘Kiezen dat je dé sportstad wil zijn is ook het uitspreken van een ambitie en daar sta ik achter.’

De politici investeren het liefst in zowel top- als breedtesport, maar als ze keuzen moeten maken, worden accentverschillen tussen de partijen zichtbaar. Sven de Langen (CDA): ‘De topsportevenementen zijn al goed in de stad. De sportaccommodaties zijn onvoldoende op peil. Als er een druppel uit de kraan komt, zeggen we dat ‘ie het doet. Het CDA wil vijftien sportcomplexen flink renoveren.’ VVD, D66 en GroenLinks pleiten voor een optimale combinatie tussen topsport en breedtesport. Judith Bokhove (GroenLinks): ‘De breedtesport moet profiteren van de topsportevenementen en andersom, bijvoorbeeld door side-events.’

Ondanks de accentverschillen tussen de politieke partijen is de voornaamste conclusie dat er vanuit de politiek veel support is voor een intensief sportbeleid in Rotterdam. Een verslag van het sportdebat, dat onder leiding stond van Jan Dirk Stouten, wordt maandag 10 maart uitgezonden op RTV Rijnmond. De deelnemers aan het Sportdebat waren: Judith Bokhove (GroenLinks), Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam), Leo Bruijn (PvdA), Sven de Langen (CDA), Antoinette Laan (VVD), Helmich Rigter (OPA), Leo de Kleijn (SP), Salima Belhaj (D66).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën
Paul Baans