Verdedigingssport als pedagogisch middel inzetten voor jongeren met een agressie- of weerbaarheidsprobleem. Aan leerlingen uit het praktijkonderwijs een veilige, gestructureerde omgeving bieden en zo de kans verkleinen dat ze in de criminaliteit belanden. Het zijn twee voorbeelden van hoe sportverenigingen in de praktijk al waardevol zijn voor zorg en welzijn. Maar er zijn er méér.

Agressie- of weerbaarheidsprobleem
Een mooi praktijkvoorbeeld waarin de kracht van sport wordt benut, is Fighting4Change. Het gaat om een programma in Prins Alexander dat verdedigingssport inzet als pedagogisch middel voor jongeren met een agressie- of weerbaarheidsprobleem. Fighting4Change wordt verzorgd door Unity99, een vereniging gespecialiseerd in zelfverdedigingssporten.

Kinderen en jongeren die gewend zijn eerst te slaan en daarna pas te praten, leren bij Unity99 om te gaan met hun agressie. En deelnemers met een lage weerbaarheid, bijvoorbeeld omdat ze een laag zelfbeeld hebben, krijgen zelfvertrouwen bijgebracht. Harry Schaarman van FlexusJeugdplein: ‘Dit is één van de twintig projecten die het Oranje Fonds mogelijk maakt in het kader van het programma De Kracht van Sport. Daarin worden coalities gesmeed tussen sport, zorg en welzijn.’

Veilig en gestructureerd
Veel meer Rotterdamse verenigingen bewijzen het brede maatschappelijke nut van sport. Neem Rotterdam Basketbal. De club doet al voor het derde seizoen mee aan ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel van dit project: leerlingen uit het praktijkonderwijs een veilige, gestructureerde omgeving bieden en zo de kans verkleinen dat ze in de criminaliteit belanden. Voorzitter Paul de Vos: ‘Het gaat om 12- tot 16-jarigen die wekelijks twee keer trainen bij ons. Ze zijn in beweging en leren hoe je gezamenlijk kunt presteren. Sommigen zijn inmiddels zelfs regulier lid.’

Zelfvertrouwen autisten
Bij voetbalvereniging NOCKralingen lopen inmiddels 43 leden rond met een autistische stoornis. Zij zijn acht tot achttien jaar en trainen wekelijks een uur. De helft speelt ook competitievoetbal. Danny Goedhart is coördinator autistenvoetbal bij de club. Hij zegt: ‘We zien dat schuchtere, in zichzelf gekeerde kinderen na een paar trainingen contact maken met andere leden en blij naar huis gaan. Ouders vertellen dat hun kind zelfvertrouwen opdoet, socialer wordt en vriendjes en vriendinnetjes krijgt. De leden komen onder meer voort uit onze contacten met Cluster 4-scholen en MEE Rotterdam Rijnmond, een organisatie die sportadvies op maat geeft en een passende sportplek zoekt voor mensen met een beperking.’

Stop pesten nu
Sinds 24 september, toen een maatschappelijk convenant werd ondertekend, maakt korfbalvereniging Nikantes officieel deel uit van het wijknetwerk jeugd in Rotterdam-Hoogvliet. Op die dag werden bovendien langs het kunstgrasveld twee grote spandoeken opgehangen met als thema ‘Stop pesten nu’. Secretaris Enrico Stout: ‘Overal komt pesten voor. Ook bij een sportvereniging. Wij willen daar structureel aandacht aan besteden.’ Jobien Nienhuis is gebiedsadviseur Jeugd Hoogvliet en Pernis van de gemeente. Zij zegt: “In Hoogvliet zijn er meer gedragsmatige problemen zoals pesten dan in de meeste andere stadsdelen. Als alle sportverenigingen en scholen aandacht aan het thema besteden, kun je een cultuurverandering bereiken.”

De combinaties tussen Nikantes en het wijknetwerk jeugd komen uitgebreid aan bod in het Sportplusmagazine van Rotterdam Sportsupport. Hierin je lees over nog veel meer succesvolle samenwerkingsverbanden tussen clubs en maatschappelijke partijen

 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën
Sandra van Zevenhuijzen