Kan onze vereniging de achteruitgang van het ledenaantal tegengaan? Een themasessie tijdens het congres van Rotterdam Sportsupport op maandag 13 oktober leverde vier stappen op om dit te bereiken. Het is de vrucht van een ontmoeting van clubvertegenwoordigers met Danny Rijnhout (verenigingsadviseur Rotterdam Sportsupport), Marijn Eggen (beleidsmedewerker gemeente) en Patrick van Daalen (eigenaar zelfverdedigingssportvereniging Unity99).

Stap 1: voorkomen dat leden vertrekken

Probeer potentiële afhakers in het oog te krijgen en onderneem vervolgens tijdig actie om hun opzegging te voorkomen.

 • Blijf met de leden in gesprek en weet wat er leeft
 • Bel leden op die langere tijd niet zijn gezien bij de vereniging
 • Voer een gesprek met leden die willen opzeggen

Stap 2: ambassadeurs

Ambassadeurs werven leden voor de vereniging. Ze promoten de club. Maar wie is geschikt als ambassadeur? Meestal alleen de betrókken leden. Het is mogelijk meer leden te laten uitgroeien tot ambassadeur.

 • Leer de leden en ouders van jeugdleden kennen met wie je nog weinig contact hebt.
 • Blijf de verwachting van de leden overtreffen. Als de vereniging weet te voldoen aan de behoeften van de leden, zullen die zich ook richting niet-leden positief uitlaten over de club.
 • Benader via jeugdleden de ouders en bied hen een aantrekkelijk sportaanbod. Zo gebruik je jeugdleden als ambassadeur van je vereniging.
 • Organiseer een actie waarbij leden een vriend(in) enthousiasmeren lid te worden. Beloon hen wanneer het leidt tot een nieuwe inschrijving.

Wat niet doen?

 • Tachtig procent van de tijd steken in leden die het bestuur al goed kent.

Stap 3: bestaande leden duurzaam verbinden

Vaak legt een club de focus op ledenwerving, maar het is ook goed de vraag te stellen of de vereniging wel blijvend inspeelt op de behoeften van de leden. Behoeften veranderen per leeftijdsfase. Het is belangrijk de behoeften te kennen en er rekening mee te houden.

 • Organiseer bijzondere activiteiten die de clubbinding stimuleren. Voorbeelden: een feestavond of familietoernooi.
 • Realiseer alternatieve lidmaatschapsvormen. Een voorbeeld: een ‘tienrittenkaart’ voor studenten die alleen doordeweeks actief willen zijn bij de vereniging, omdat ze in het weekeinde de stad van hun opleiding verlaten.
 • Realiseer een alternatief sportaanbod. Een voorbeeld: looptraining voor ouders van jeugdleden.

Wat niet doen?

 • Zomaar een nieuw aanbod opzetten. Houd eerst een behoeftenonderzoek onder de leden en vraag daarbij wat ze missen bij de vereniging.

Stap 4: nieuwe leden aantrekken

De wijk waarbinnen de vereniging is gevestigd, biedt vele kansen om nieuwe leden aan te trekken. Hoe kunnen de mogelijkheden worden benut?

 • Formuleer de unieke waarde van de club en draag die uit
 • Noteer bij elke ledenwervingsactiviteit naam, adres en woonplaats van de deelnemers
 • Durf nieuwe doelgroepen aan te trekken

Wat niet doen?

 • Met één reclame-uiting iedereen willen bereiken. Het is bijvoorbeeld onmogelijk alle potentiële leden te interesseren met één folder. Bij elke doelgroep en elk beweeg- of sportaanbod hoort specifieke communicatie.

Samenvattend

Alles draait om aandacht. Aandacht voor de leden, vooral de leden die het bestuur niet zo goed kent. Blijf inspelen op de behoeften van de leden. Durf als vereniging mee te veranderen met hun behoeften.

Meer weten over werving en behoud van leden? Neem contact op met Danny Rijnhout: d.rijnhout@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde