Een succesvol voorbeeld inspireert. In dit artikel gaan verenigingsconsulenten Frank Vermeulen en Beau de Leeuw in gesprek met de jeugdcommissie van hockeyvereniging Tempo ’34. De vereniging uit Rotterdam-Zuid heeft sinds een paar jaar een actieve en succesvolle jeugdcommissie. In het gesprek met deze commissie gaan we op zoek de tips en tops. In de onderstaande video zie je de hoogtepunten van deze ontmoeting en in het artikel lees je meer over het succes van de jeugdcommissie.

Op bezoek bij de jeugdcommissie van hockeyvereniging Tempo ’34.

Tempo ’34 heeft nu al een ruime periode een jeugdcommissie, gerund door en voor de jongeren van de vereniging. De commissie houdt zich bezig met het organiseren van sociale en hockey gerelateerde evenementen. Ook de organisatie van esports en gaming op de vereniging is aan hen toevertrouwd. De commissie is door jongeren zelf opgericht, nadat er behoefte was aan meer jeugd gerelateerde evenementen.

Een jeugdcommissie is een mooi voorbeeld van jeugdparticipatie en betrokkenheid binnen de vereniging. Wanneer pubers meer betrokken zijn, is de kans op het opzeggen van een lidmaatschap kleiner. Daarnaast  kunnen pubers nieuwe inzichten geven die de senioren wellicht niet hebben. Daarmee is de kans ook groot dat een mogelijk vrijwilligerstekort wordt tegengegaan. Investeren in jeugdparticipatie op de club kan dus veel voordelen bieden. Het oprichten van een jeugdcommissie is daarvan een mooi voorbeeld. Drie commissieleden van de hockeyvereniging lichten toe wat de commissie betekent voor hun vereniging.

Het ontstaan   

De jeugdcommissie bestond al langer, maar drie jaar geleden is de commissie gestart in de huidige vorm. Eén van de leden had behoefte aan meer activiteiten voor de jeugd. Destijds werd er alleen hockeykamp georganiseerd. De voorzitter van de vereniging stemde meteen in met het idee om de jeugdcommissie te starten. De club constateerde dat er meer uitstroom was bij de A- en B-klasse en dat deze groep mogelijk meer behoefte had aan een eigen commissie.           
     De jeugdcommissie begon daarom met een testevenement, een eerste feest naast het gebruikelijk hockeykamp. De commissie ging aan de slag om het vertrouwen te winnen bij de jeugd, voor wie eerder niks meer werd georganiseerd. Toen bleek dat dit evenement goed beviel bij de pubers, is de commissie uitgegroeid tot het huidige succes.

De successen   

De commissie bestaat momenteel uit tien actieve leden en daarnaast sluiten in het komende seizoen vier nieuwe leden aan (groep voelt als familie, uitjes samen, gezamenlijk evalueren, etc.). Vanwege het succes is ook besloten om de commissie op te delen. Zo wordt een deel van de activiteiten verzorgd voor de puberleeftijd, een ander deel richt zich op de senioren. Zo wordt ervoor gezorgd dat de activiteiten aansluiten op de behoefte van de doelgroep.

De leden benadrukken het succes van de evenementen. Veel toegangskaarten voor feesten worden al verkocht op de eerste dag en de beschikbare budgetten groeien door het grote animo. Hierdoor staan ook steeds meer nieuwe vrijwilligers op uit de puberleeftijd. De jeugd helpt bij het organiseren van de kampen en andere evenementen. Potentiële jeugdcommissieleden worden door de huidige groep meegenomen in het proces.

“Dit jaar heeft één van de jeugdleden ook haar vrijwilligersstage van school kunnen doen op de vereniging als onderdeel van de jeugdcommissie.”

De commissie vertelt ook trots hoe goed het contact met de jeugdleden stand houdt. Via social media wordt gecommuniceerd en via deze kanalen kunnen de pubers de jeugdcommissie ook zelf benaderen. Daarnaast komen de commissieleden regelmatig op de club en staan zij aan het veld om met de leden te praten. Zo zijn ze zichtbaar voor pubers en ouders. Dankzij de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de jeugdcommissie zijn zij vaak ook het eerste aanspreekpunt voor pubers. Via Instagram of WhatsApp wordt regelmatig contact gezocht met de commissie, een laagdrempelige benaderingswijze.

“Goed contact met de pubers en ouders, maakt dat er veel mogelijk wordt. De ouders zien hoe leuk hun kinderen het hebben en dat opent nieuwe deuren, bijvoorbeeld in de sponsoring.”

De jeugdcommissie van Tempo ‘34 heeft het vertrouwen van de leden en het bestuur gewonnen. Mede door te luisteren en in te spelen op de behoeftes van de pubers, blijft de commissie groeien en zijn de activiteiten druk bezocht.

“De jeugdcommissie draagt bij aan het behoud van onze leden. Zeker de afgelopen tijd heeft het bijgedragen aan het betrokken houden van de leden.”

Tips

De jeugdcommissie geeft de volgende tips aan toekomstige jeugdcommissies:

  • Zorg voor goede communicatie en veel interactie met de pubers. Social media (Instagram, Facebook of TikTok bijvoorbeeld) zijn een bekende, laagdrempelige platforms voor jeugdleden;
  • Vraag om hulp wanneer dit nodig is. Houd goed contact met het bestuur en andere leden en krijg inzichtelijk waar de kansen liggen;
  • Bied hulp aan nieuwe commissieleden en neem hen mee in de organisatie. Zo blijft de jeugdcommissie toekomstbestendig;
  • Wees aanwezig en zichtbaar op de club en zorg dat de pubers de commissie weten te vinden. Op deze manier blijf je op de hoogte van wat er speelt en waar de behoeftes liggen;
  • En vooral: gewoon doen! Een jeugdcommissie heeft veel te bieden voor jouw vereniging.

Contact

Ben je geïnspireerd geraakt door dit artikel en wil jij graag met jouw vereniging aan de slag met een jeugdcommissie? Of wellicht heeft jouw vereniging een vraag over de doelgroep pubers? Neem dan contact op met verenigingsconsulenten Beau de Leeuw of Frank Vermeulen via b.deleeuw@rotterdamsportsupport.nl / f.vermeulen@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer lezen? Zie ook:

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat
Frank Vermeulen

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Lesley Maitimu

clubkadercoach / verenigingsondersteuner Veilig sportklimaat
Lesley Maitimu