De afgelopen jaren organiseerde de netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat samen met Thuis Op Straat Zuiderpark en vele andere partners de Rotterdam Sport op Maat dag op Sportplaza Zuiderpark. De vier edities lieten ruim 3900 Rotterdammers kennismaken met aangepaste sport- en beweegactiviteiten. Om te zorgen dat in de toekomst nog meer mensen met een beperking lid worden van een vereniging kiezen we dit jaar voor een nieuwe, andere aanpak.

De nieuwe aanpak komt voort uit het streven om het percentage deelnemers dat daadwerkelijk lid wordt van een sportvereniging te verhogen, de samenwerking met partners te intensiveren en de sport nog dichterbij de potentiële sporter te brengen. Tijdens de Rotterdam Sport op Maat week van 17 tot en met 24 september staat Rotterdam dan ook volledig in het teken van aangepast sporten. Deze week vindt plaats tijdens de Nationale Sportweek die ook landelijk in het teken staat van sport voor mensen met een beperking.

Rotterdam Sport op Maat week 2016
Tijdens deze week zetten Thuis Op Straat Zuiderpark, de Dirk Kuyt Foundation en netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat in op drie onderdelen:

  • Openbare clinics op locatie
    We geven sportverenigingen de gelegenheid om clinics te verzorgen op Speciaal Onderwijs-scholen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. De ontvangende organisatie zorgt voor een groep sporters en de vereniging verzorgt een clinic die gericht is op doorstroom naar de club. Deze clinics zijn openbaar en zullen ook toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren die niet als leerling, cliënt of bewoner aan de betreffende organisatie verbonden zijn.
  • Netwerkbijeenkomst
    Op maandagavond 19 september is er een netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen en partners. Eén van de voordelen van de jaarlijkse Rotterdam Sport op Maat dag was dat betrokkenen elkaar troffen op Sportplaza Zuiderpark. Het was hét netwerkmoment voor aangepast sporten in Rotterdam. Om dit te behouden organiseren we een netwerkbijeenkomst voor sportaanbieders en partners die betrokken zijn bij het welzijn van mensen met een beperking.
  • Besloten sportdag op Sportplaza Zuiderpark
    Op donderdag 22 september zal op Sportplaza Zuiderpark een grote, besloten sportdag plaatsvinden voor Speciaal Onderwijs-scholen die zich hier, na uitnodiging, voor aanmelden. Ook sportverenigingen zullen gericht benaderd worden voor het verzorgen van clinics tijdens deze sportdag.

Deze drie onderdelen vormen samen de Rotterdam Sport op Maat week 2016. Heb je zelf een goed idee dat niet mag ontbreken in deze week? Laat het ons weten zodat we samen kunnen kijken hoe dit idee het best in het programma past. Voor meer info

Hoe kun je als vereniging of organisatie meedoen?
Ben je een sportaanbieder en zou je (ook) dit jaar jouw sport willen promoten onder mensen met een beperking? Meld je dan nu aan via dit aanmeldformulier.

Of werk je met mensen met een beperking en wil je graag jouw leerlingen/bewoners in beweging brengen door het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten op de eigen locatie? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier. Aan het programma zijn geen kosten verbonden.

De projectgroep zal na binnenkomst van de aanmeldingen vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zorginstelling X vraagt bijvoorbeeld een korfbalclinic aan. Dan gaan wij binnen de aangemelde clubs op zoek naar een korfbalvereniging uit de buurt. In overleg met beide partijen kijken we vervolgens welk moment geschikt is.

We gaan er met elkaar een mooie week van maken. Heb je vragen of opmerkingen? Deze kun je mailen naar Fieke de Goede via f.degoede@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio
Martijn Blok