Rotterdam Sportsupport gaat en staat voor verenigd sporten. Samen zorgen wij ervoor dat iedere Rotterdammer sportief en maatschappelijk mee kan doen. Om ervoor te zorgen dat ook volwassenen die  weinig te besteden hebben kunnen sporten en bewegen pleitten wij op 16 oktober in de gemeenteraad voor een volwassenensportfonds. Lees hier wat wij, mede in het belang van de Rotterdamse sportverenigingen, hebben ingesproken:   

‘In de afgelopen jaren heeft Rotterdam Sportsupport in opdracht van de gemeente Rotterdam sportverenigingen ondersteund bij het ontwikkelen van laagdrempelig beweegaanbod en ook diverse programma’s ontwikkeld en uitgevoerd waarbij sport en de sportvereniging als middelen worden ingezet voor kwetsbare Rotterdammers.Rotterdam wordt hiermee als voorbeeld gezien door vele andere gemeenten, NOC*NSF en zelfs VWS. Wij zijn hier trots op. Ook op het feit dat het toekomstbestendiger maken van sportverenigingen verder kracht wordt bijgezet met het beoogde Actieprogramma Verenigingen en dat diezelfde wethouder werk maakt van een lokaal Preventieakkoord waarbij de kracht van sport en bewegen wordt erkend en sportverenigingen beoogd zijn als partners in de uitvoering. Mede dankzij het steeds integraler samenwerken door verschillende diensten van de Gemeente Rotterdam zien wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Er zijn momenteel 28 Sportplusverenigingen en ook vele andere sportverenigingen die voor allerlei  specifieke doelgroepen Rotterdammers van meerwaarde zijn. Sportverenigingen bieden de Rotterdammer zoveel meer dan sport en bewegen.

Juist daarom wil Rotterdam Sportsupport uw aandacht vragen voor het serieus onderzoeken van een Volwassenensportfonds. De mensen die wij – maar ook diverse andere organisaties in Rotterdam – in beweging krijgen, hadden voorheen vaak een lange afstand tot bewegen. Het sporten en bewegen bij een vereniging is voor hen waardevol gebleken om de gewenste verandering in hun leven door te voeren. Echter om actief te kunnen blijven bij de sportvereniging, moet contributie betaald worden. En bij een deel van de Rotterdammers ontbreekt het aan financiën om de contributie, of een gedeelte daarvan, te betalen.

Als tijdelijke incentive om mensen te activeren en überhaupt in beweging te krijgen wordt sport en bewegen in zo’n eerste fase vaak kosteloos aangeboden. Prachtig dat wij in 2019 en 2020 een pilot mogen uitvoeren met door VGZ gefinancierd kennismakingsaanbod. Als tijdelijke inzet is kosteloos sporten te legitimeren mits dit gezien wordt als een schakel in een ketenaanpak die stapsgewijs leidt tot duurzaam (betaald) sporten. Een volwassenensportfonds is essentieel om de stap naar duurzaam sporten door kwetsbare Rotterdammers te realiseren.

Door het volwassenensportfonds winnen we immers aan twee kanten. Enerzijds helpen we Rotterdammers in hun zelfredzaamheid door hun nieuwe leefstijl op te pakken en te vervolgen; dit geldt in het bijzonder voor speciale doelgroepen als mensen met een beperking, ouderen, jongeren in de leeftijd van 18+ en de volwassenen, die deelnemen aan Beweegplusaanbod. Anderzijds helpen we ook sportverenigingen in hun toekomstbestendigheid, doordat zij in de gelegenheid worden gesteld hun dienstverlening naar een bredere doelgroep uit te breiden.

Via deze weg wil ik namens Rotterdam Sportsupport uitspreken dat wij van harte hopen dat de meerwaarde van een Volwassenensportfonds zoals wij die zien, een eerlijke verkenning krijgt door bijvoorbeeld een pilot te faciliteren conform het initiatiefvoorstel van de PvdA.

Het voelde als een goed moment om ons te uiten. Juist ook omdat de huidige ontwikkelingen in het sportbeleid van de sportwethouder zo positief zijn en letterlijk en figuurlijk veel in beweging gaan brengen. Dit gaat clubs helpen toekomstbestendig te zijn en tegelijkertijd een doelgroep, waar sport en bewegen het verschil kan maken, die extra aandacht te geven die ze verdient. Laten we er met elkaar voor zorgen dat sport en bewegen, ook op de lange termijn voor hen bereikbaar blijft. Het Jeugdfonds Sport bestaat nu 12,5 jaar en is niet meer weg te denken in de stad. Tijd om een volgende stap te zetten?’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent