Met de gedeelde ambitie ‘de sport versterken’ vindt Rotterdam Sportsupport een partner in het landelijke netwerk Back2Basics en voelt zij zich gesteund door het Ministerie van VWS, VSG en de gemeente Rotterdam. ‘Wij zien kansen om samen met Back2Basics sportverenigingen duurzaam te versterken en daartoe de kwaliteit van verenigingsondersteuning te vergroten’ aldus Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. Back2Basics doet dit onder andere met behulp van onderzoek, een kwaliteitszorgsysteem en intervisie voor verenigingsadviseurs. Rotterdam Sportsupport, dat dit jaar haar 15-jarig jubileum viert, ziet hierin kansen voor het vergroten van de kwaliteit van het eigen werk in Rotterdam (en omgeving).

Lammens vervolgt: ‘We zien sportverenigingen als een belangrijke pijler voor een vitale samenleving, hebben dezelfde visie als Back2Basics op verenigingsondersteuning en zien lokale kennis en kracht als randvoorwaardelijk voor succes op lange termijn. Rotterdam Sportsupport draagt graag een steentje bij aan de ontwikkeling van dit landelijke netwerk.’

‘Rotterdam Sportsupport is een unieke stichting in Nederland en wij zouden graag zien dat veel meer gemeenten het voorbeeld van de gemeente Rotterdam volgen en het vak verenigingsondersteuning de aandacht te geven die het verdient’ aldus Berend Rubingh van Back2Basics. ‘Wij zijn de gemeente Rotterdam dankbaar voor haar steun aan sportverenigingen en aan organisaties als de onze om de kracht van sport en sportverenigingen in te zetten voor Rotterdam’ vult Lammens aan.

Om de waarde van de sportverenigingen voor onze samenleving te behouden en ook de inzet van sport in andere domeinen te vergroten, is duurzame lokale inzet noodzakelijk. Die verenigingsondersteuning bestaat onder andere uit het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de sportverenigingen, het kennen van hun (lokale) context, het helpen van de vereniging met het stellen van de juiste hulpvraag en het verbinden van de juiste expertise aan de vereniging. Back2Basics en Rotterdam Sportsupport zijn van mening dat dit randvoorwaardelijk is om te komen tot vruchtbare samenwerkingen met lokale partijen (zoals andere verenigingen, onderwijs, zorg en welzijn) én landelijke partijen (zoals NOC*NSF en sportbonden); en om daarmee naast lokale ambities ook de ambities uit het Sportakkoord te realiseren.

Verenigingsondersteuning is vanaf de start in 2003 de corebusiness van Rotterdam Sportsupport. Naast de voorgenoemde randvoorwaardelijke duurzame basis en van oudsher reguliere ondersteuningsthema’s als organisatie en vrijwilligers, financiën en wet- en regelgeving zijn thema’s als maatschappelijk ondernemen, energiebesparing, veilig sportklimaat en ouderbetrokkenheid inmiddels niet meer weg te denken.

Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Zij vertrouwen daarbij op de eigen kracht van sportverenigingen en dagen clubs uit en enthousiasmeren ze om in te spelen op kansen en ontwikkelingen. In samenwerking met vele partners, zowel landelijk als lokaal, gaat de stichting voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. Rotterdam Sportsupport kent de lokale situatie in Rotterdam en ondersteunt, stimuleert en faciliteert de breedtesport met experts en met toonaangevende programma’s als de Schoolsportvereniging, Challenge010, Bewegen naar Werk, Sport in het Jeugdnetwerk en Bewegen naar Beter.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie