Rotterdam Topsport heeft in november 2014 van de gemeenteraad de opdracht gekregen om de inzet op het gebied van topsport te focussen op de sporten die voor Rotterdam het belangrijkste zijn en passen bij het integrale sportbeleid (topsport-breedtesport-schoolsport). Ook is Rotterdam Topsport gevraagd om de inzet ter ondersteuning van topsportverenigingen en talentcentra te versoberen en meer focus aan te brengen in de activiteiten op dit gebied. Het gaat om bezuinigingen van € 0,2 miljoen in 2015 en € 0,5 miljoen in de daaropvolgende jaren. De afgelopen weken is deze opdracht uitgewerkt en heeft Rotterdam Topsport na overleg met Sport en Cultuur en Rotterdam Sportsupport keuzes gemaakt om in de toekomst te focussen op de financiële ondersteuning van 6 topsportverenigingen en 7 Regionale Talentcentra (RTC’s). Het voorstel is ook voorgelegd aan Wethouder Sport Adriaan Visser die zijn akkoord heeft gegeven op de focus die is gekozen. De gemeenteraad is daar inmiddels over geïnformeerd.

Topsportverenigingen

Er zijn diverse criteria gehanteerd om te komen tot een voorstel voor de ‘focussporten’. Zo zijn de aansluiting bij de identiteit van de stad, de sportieve prestaties en de mate van belangstelling van publiek en media belangrijke criteria voor de keuzes die zijn gemaakt om te investeren. Uiteindelijk zijn er 6 focussporten aangewezen en zullen de volgende topsportverenigingen financieel ondersteund blijven worden: Rotterdam Basketbal, Curaçao Neptunus (honkbal), Hockeyclub Rotterdam, TPP Rotterdam (zaalvoetbal), Budokan Rotterdam (judo) en Roeien in Rotterdam (Skadi en De Maas). Dit betekent ook dat er 7 sporten niet langer financieel zullen worden ondersteund door Rotterdam Topsport. In 2015 vindt er een afbouw van de financiële ondersteuning plaats. Zo hebben de verenigingen nog de tijd om zich voor te bereiden op de toekomst. De volgende verenigingen krijgen geen financiële ondersteuning meer: Fusion Rotterdam (volleybal), Victoria Squash, HARO Rotterdam (handbal), FvT Rotterdam (tafeltennis), Unity’99 (karate) en Binnenland Rotterdam (damesbasketbal). Uiteraard kunnen de verenigingen, mits ze op het hoogste niveau uitkomen, nog wel een beroep blijven doen op de kennis, faciliteiten en het netwerk van Rotterdam Topsport.

Regionale talentcentra

De afgelopen vier jaar zijn er in samenwerking met de nationale sportbonden 12 Regionale Talentcentra gestart voor Rotterdamse talentvolle sporters. Echter wegens de bezuinigingen kan Rotterdam Topsport nog 7 Regionale Talentcentra in de toekomst blijven ondersteunen. Dit betreffen het RTC (Beach) Volleybal, RTC Basketbal, RTC Honkbal, RTC Boksen, RTC Judo, RTC Roeien, RTC Atletiek. Om te komen tot deze selectie zijn o.a. als criteria gehanteerd: de gekozen focussporten, de erkenning van het RTC door de nationale sportbond en de mogelijkheden tot doorstroom naar hoogste niveau (aanwezigheid topsportvereniging) en nationale selectie. De volgende vijf RTC’s Tafeltennis, Hippische sport, Handbal, Squash en Korfbal komen niet meer in aanmerking voor een financiële bijdrage van Rotterdam Topsport.

Hans den Oudendammer, algemeen directeur Rotterdam Topsport “De betreffende verenigingen en talentcentra zijn inmiddels allemaal geïnformeerd. De aangebrachte focus blijft ons in staat stellen om intensief met de clubs en talenten aan de slag te gaan. Het topsportbeleid van de afgelopen 25 jaar wordt onverminderd en met veel inzet verder voortgezet. Rotterdam wil immers haar vooraanstaande positie in Nederland behouden!”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging