Sinds anderhalf jaar krijgen verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport met regelmaat vragen en signalen van sportverenigingen en scoutinggroepen die te maken hebben met parkeerproblematiek. We weten dat er zo’n 35 à 40 verenigingen problemen met parkeren ervaren. Deze signalen zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

 1. Betaald parkeren
  In steeds meer gebieden in Rotterdam wordt betaald parkeren ingevoerd. Hierdoor hebben leden en vrijwilligers extra kosten als ze met de auto naar de club komen. Clubs denken na over het al dan niet vergoeden van deze kosten: wel vergoeden betekent (wederom) een extra kostenpost na(ast) corona en gestegen energieprijzen. Niet vergoeden betekent een risico dat leden en vrijwilligers opzeggen vanwege hogere kosten.
 2. Te weinig parkeerplekken
  Sommige verenigingen hebben parkeerplaatsen op hun eigen terrein, anderen niet of niet genoeg. Vaak moet er, zeker op drukke momenten, gebruik gemaakt worden van parkeerplaatsen in de omliggende wijk. Dit levert problemen op.
 3. Onveiligheid
  Door bijv. de ligging van, verlichting op en begroeiing rondom een aantal parkeerplaatsen bij sportaccommodaties ervaren leden en vrijwilligers van clubs een gevoel van onveiligheid. Dit komt onder andere door drugsgebruik en messengeweld op deze parkeerplaatsen.

Vanaf oktober 2021 delen we met de gemeente Rotterdam (afdeling Sport Natuur en Recreatie) de signalen rondom parkeerproblematiek en onze zorgen hierover. In augustus 2022 hebben we te horen gekregen dat het beleid van de gemeente gericht is op gedragsverandering. Ook sportverenigingen – net als andere (vrijwilligers)organisaties – moeten hun leden en vrijwilligers wijzen op andere vervoersmiddelen dan enkel het gebruik van de auto, bijvoorbeeld OV, fiets, deelscooters en deelauto’s.

Onze aanpak

In de eerste helft van 2022 hebben we geïnventariseerd hoe groot de parkeerproblematiek is en hoe clubs die al langer met betaald parkeren te maken hebben hiermee omgaan. We maken op dit moment inzichtelijk welke mogelijke oplossingen clubs zelf bedacht hebben en of het probleem hiermee afneemt of is opgelost.

Wat doen we verder:

 • We stuurden in oktober 2021 een notitie naar Gemeente Rotterdam waarin we het probleem aankaartten en vroegen hoe andere grote steden met dit probleem omgaan.
 • We onderzoeken hoe we verenigingen kunnen ondersteunen bij het stimuleren van gebruik van OV, fiets en deelvervoer door leden. Het stimuleren van deze gedragsverandering kan ook bij verenigingen zonder parkeerprobleem, bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoverwegingen. We verwachten met de gewenste gedragsverandering niet alle problemen op te lossen.
 • We maken inzichtelijk welke knelpunten overblijven en blijven deze problemen agenderen bij de gemeente Rotterdam
 • We nemen gericht enkele vragen over parkeren mee in ons jaarlijkse vitaliteitsonderzoek dat in april verstuurd zal worden.
 • Op dit moment loopt er vanuit Rotterdam Sportsupport een onderzoek (online vragenlijst) naar de parkeerproblematiek. De uitkomsten gebruiken we om onze ondersteuning te verbeteren en om verenigingen waar mogelijk te helpen met het realiseren van een gedragsverandering bij leden en vrijwilligers. Er zijn op dit moment 23 verenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld. Klik hier als je dit onderzoek ook namens jouw vereniging wilt invullen. Houd de dossierpagina in de gaten voor de uitkomsten van dit onderzoek.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de parkeerproblematiek? Houd dan onze dossierpagina in de gaten. Voor vragen over dit thema kun je contact opnemen met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk
Daan Baecke