Voor veel sportverenigingen lijkt het dieptepunt van de coronacrisis, met financiële tekorten en afname in ledenaantallen, achter de rug. Clubs kijken weer positiever naar hun vitaliteit dan de afgelopen 2 jaar. 9 van de 10 verenigingen noemt zichzelf vitaal en op de vitaliteitsindex scoren clubs gemiddeld een 77 (schaal van 0-100). Wel geeft tweederde van de verenigingen aan zich grote zorgen te maken om de stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport waarin bestuurders hun eigen sportvereniging beoordelen op verschillende onderdelen.  

Het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken. Door nog beter aan te sluiten bij de behoeftes van verenigingen kan zij hen nog gerichter ondersteunen. 195 verenigingen vulden tussen half mei en de eerste helft van juli de online vragenlijst in. In het onderzoek reageerden bestuursleden op stellingen over de thema’s accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat en vrijwilligers. De clubs zijn aanvullend bevraagd op de impact van de coronacrisis. Uit de resultaten én onze contacten met vrijwilligers blijkt een enorme veerkracht na een lastige coronaperiode. Mede door de flexibiliteit en creativiteit van vrijwilligers en (financiële) steun die de clubs hebben ontvangen zijn zij over het algemeen goed uit de crisis gekomen.  

Vitaliteitsscores 

De vitaliteitsscore komt dit jaar uit op 77 (schaal van 0-100). Dit is iets lager dan de score uit 2021 (78). Kijkend naar de verschillende thema’s zien we de grootste daling in de vitaliteitsscore bij het thema vrijwilligers. Een kwart van de verenigingen geeft aan onvoldoende vrijwilligers te hebben om de taken goed uit te kunnen voeren. Alhoewel er sprake is van een lichte daling in de cijfers op alle thema’s zijn er meer clubs die zichzelf vitaal noemen. 9 op de 10 verenigingen noemt zichzelf vitaal. Vooral het aantal clubs dat ’helemaal mee eens’ antwoord op de stelling is de afgelopen 2 jaar gestegen en is hiermee weer op niveau van 2019 voor corona. 7 verenigingen noemen zich op dit moment niet vitaal. De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport kijken samen met de clubs naar passende ondersteuning.  

De daling van de vitaliteitsscore zien we opvallend genoeg vooral bij de grote verenigingen (meer dan 500 leden). Met een score van 82 deden zij het in 2021 een stuk beter dan de kleinere clubs (minder dan 200 leden). Dit jaar komen de grote clubs uit op 76 waarmee ze nu lager scoren dan de kleine verenigingen die in vitaliteit gelijk bleven aan 2021 (77). De middelgrote verenigingen scoren ook iets lager dan vorig jaar met een daling van 2 punten naar 77. Het zijn dan ook vooral de kleine verenigingen die positiever naar hun vitaliteit kijken. Bijna 10% meer kleine clubs noemt zichzelf dit jaar vitaal.  

Individuele rapportage per club 

Net als vorig jaar krijgt elke vereniging die heeft deelgenomen aan het vitaliteitsonderzoek een individuele rapportage. In de rapportage zijn de antwoorden afgezet tegen de antwoorden van de andere verenigingen en resultaten uit voorgaande jaren. De rapportage geef inzicht in hoe de club scoort op de zes verschillende onderdelen (accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat, vrijwilligers) ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde. Deze rapportage is voor bestuurders een interessante tool om gericht bij te sturen en waar nodig ondersteuning te vragen. De rapportage ontvangt de club van hun gebiedsconsulent. De gebiedsconsulent licht het rapport graag toe en helpt de club aan passende ondersteuning. 

Grote zorgen om stijgende energieprijzen 

Tweederde van de verenigingen geeft in het vitaliteitsonderzoek aan zich zorgen te maken om de stijgende energieprijzen (zie onderstaande tabel). Ten tijde van het onderzoek – half mei tot en met de eerste helft van juli – gaf ongeveer een kwart van de clubs die zich zorgen maakte aan ondersteuning nodig te hebben. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en wordt steeds duidelijker met welke snelheid en impact de energiecrisis toeslaat op verenigingen.

Het zijn voornamelijk de verenigingen met meer dan 200 leden die zich zorgen maken over de energieprijzen. Gezamenlijk hebben deze 131 clubs die zich zorgen maken ruim 80% van alle Rotterdamse leden onder hun hoede wat betekent dat mogelijk meer dan 80.000 Rotterdammers dit via de club kunnen (gaan) merken in hun mogelijkheden om te kunnen sporten. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de buitensporten zich het vaakst zorgen maken. Vooral de balsporten. Zo geven bijvoorbeeld alle hockeyverenigingen aan zich zorgen te maken en 85% van de voetbalclubs. Onder de binnensporten zijn de zorgen over het algemeen wat minder. Met uitzondering van de zwemsport waar ook 85% van de clubs zich zorgen maakt en ook de vechtsport springt eruit. 

Op dit moment is in de vitaliteitscijfers nog geen daling te zien vanwege de zorgen, maar de verwachting vanuit Rotterdam Sportsupport is wel dat dit gaat gebeuren. De verenigingen die zich zorgen maken scoren nu gemiddeld al lager op hun vitaliteit. Zowel in totaliteit als op de thema’s accommodatie en financiën. Naast de reguliere verenigingsondersteuning op deze thema’s zet Rotterdam Sportsupport extra in op duurzaamheidsmaatregelen die sportverenigingen zelf kunnen nemen. Daarnaast lobbyen we voor een financiële compensatie en/of maatregelen vanuit de overheid voor sportverenigingen. 

Gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport brengen op dit moment de problemen van de energiecrisis in de sport in kaart, bekijken wat de gevolgen zijn en op welke manier problemen mogelijk kunnen worden opgelost. 

Vragen of zorgen?  

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of zorgen? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent uit jouw gebied. We helpen je graag! 

Ben je geen vereniging maar heb je wel vragen? Bel ons via 010-2429315, stuur ons een appje via 06-17486610 of mail naar info@rotterdamsportsupport.nl

Lees hier meer over onze verenigingsondersteuning bij stijgende energieprijzen. 

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten
Bryan Bastiaanse

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jeroen Zwaard

verenigingsconsulent Hillegersberg-Schiebroek en Overschie
Jeroen Zwaard