Middelbare scholieren die meer zelfvertrouwen krijgen, met meer plezier naar school gaan en een fijne tijd beleven met sporten. Dat zijn voorbeelden van positieve effecten die onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben vastgesteld bij deelnemers aan Challenge010. Dit Rotterdams sport- en beweegprogramma heeft als belangrijkste doel 12- tot 16-jarigen die nog geen lid zijn van een sportvereniging in beweging te krijgen.

Challenge010 sláágt in die opzet. Van de ruim 800 deelnemende scholieren in 2014/2015 sportte 73% voorheen nog niet bij een club.

Challenge010 maakt het voor jongeren van scholen uit het Rotterdamse voortgezet onderwijs mogelijk via hun school te sporten in verenigingsverband. Zij kunnen doordeweeks, direct na schooltijd, zaalvoetballen, boksen, basketballen en dansen; samen en tegen leerlingen van andere scholen. Structurele beweging moet bij hen bijdragen aan de ontwikkeling van positief gedrag, het sociale netwerk, de schoolprestaties en een goede gezondheid.

Voorheen géén lid
Na een succesvolle proef in Rotterdam-Zuid werd het initiatief in héél de stad gelanceerd in het schooljaar 2013-2014. Het meest recente onderzoek toont aan dat in het schooljaar erna maar liefst 35 scholen, elf sportverenigingen en 802 leerlingen deel uit maakten van het programma.

Plezier
In opdracht van hoofdfinancier Stichting De Verre Bergen wordt jaarlijks onderzoek verricht naar de impact van Challenge010. Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van Universiteit Utrecht voert dit uit. Het onlangs gepubliceerde onderzoek dat het programma erin slaagt deelnemers plezier te laten beleven aan sport. Zo ervaren de jongens en meiden dat ze een sport steeds beter kunnen gaan beheersen. Belangrijke drijfveren voor deelname zijn het competitie-element en de mogelijkheid lid te worden van een sportvereniging.

Een passage uit het onderzoeksrapport: ‘Een groot deel van de deelnemers vindt het leuker op school dankzij Challenge010. Begeleiders nemen daarnaast verbeterde sociale vaardigheden bij de deelnemers waar en de leerlingen bevestigen dit zelf ook: er wordt beter gecommuniceerd en er is meer respect voor anderen.’

Ruim de helft van de leerlingen maakt duidelijk dankzij het programma meer zelfvertrouwen te krijgen. Challenge010 lijkt daarmee voor professionals een goed instrument te zijn om het gedrag van leerlingen op een positieve manier te beïnvloeden.

Status
Evenals in het eerste jaar is Challenge010 erin geslaagd een veilige sociale omgeving te creëren waarin bovengemiddeld ruimte is voor een laagdrempelige kennismaking met sport, met duidelijke verwachtingen en regels, mogelijkheden om gescout te worden, te sporten in aanwezigheid van publiek en door sportprestaties status op school te verwerven.

De onderzoekers: ‘We concluderen dat Challenge010 in het seizoen 2014/2015 een goede basis blijkt te zijn voor positieve gedragsverandering en structurele sportdeelname. Dit laatste komt vooral tot uiting in een kennismaking met sportverenigingen en andere sportaanbieders.’ De betrokkenheid van scholen en sportaanbieders is cruciaal voor borging van het succes.

Goed aangeslagen
Projectleider Gwenda Tromp is content met de onderzoeksresultaten. ‘We willen graag weten wat wel en niet werkt op het vlak van sportparticipatie. Over Challenge010 kun je zeggen dat het heel goed aanslaat. Dat is mede te danken aan de inzet van rolmodellen, die erin slagen jongeren enthousiast te maken via onze promo’s en try-outs.’

Wat zijn de volgende ambities van Challenge010? Tromp: ‘Succes smaakt naar méér. We willen graag blijven groeien. Maar kwaliteit geniet de eerste prioriteit en mag niet negatief worden beïnvloed door kwantiteit. We streven naar een balans: we gaan de scholen nog beter faciliteren, zodat per school meer leerlingen kunnen meedoen. Verder wordt onderzocht of er nog meer sporten bij kunnen worden betrokken.’

Challenge010 is een programma van Rotterdam Sportsupport dat wordt gefinancierd door Stichting De Verre Bergen en de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker