Het besturen van een sportvereniging wordt een steeds grotere uitdaging. Om bestuurders daarbij te ondersteunen organiseert Rotterdam Sportsupport drie unieke masterclasses. Senior adviseur en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, dr. Frank van Eekeren, schreef het boek De Waarde(n)volle Club, waarin hij een nieuw type verenigingsmodel definieert dat veel overeenkomsten vertoont met het concept van de Rotterdamse Sportplusvereniging. In samenwerking met Frank van Eekeren gaf Rotterdam Sportsupport vorm en inhoud aan de masterclass-reeks.

In deze serie masterclasses worden de Publieke, Zakelijke en Culturele waarden uitgebreid toegelicht. De masterclasses zijn speciaal ontwikkeld voor Sportplusverenigingen en actieve maatschappelijk ondernemende verenigingen die mogelijk in de toekomst Sportplus worden.  ‘Iedereen die naar een sportvereniging komt, oefent daar zijn hobby uit. Als bestuur is het onze taak dat zo goed mogelijk te faciliteren. Als je daarnaast nog groepen kan bereiken die normaal gesproken niet bij een atletiekvereniging komen, maar wel zouden kunnen profiteren van gezond bewegen, is dat alleen maar mooi. En daar zetten we ons ook voor in.’ Die woorden sprak voorzitter Martin Blok van PAC Rotterdam in het voorjaar na de eerste van de drie masterclasses die Rotterdam Sportsupport dit jaar organiseert.

Omgaan met partijen uit de wijk

De inhoud wordt grotendeels bepaald door het boek ‘De waarde(n)volle club’ van Frank van Eekeren. Binnen de Universiteit Utrecht is ‘Sport & Society’ zijn focusgebied. Tissink: ‘In het boek worden vier soorten waarden onderscheiden. Eén: de sportieve waarden. Die zijn de basis van elke sportvereniging. Twee: de publieke waarden. Hoe ga je als club om met bijvoorbeeld de gemeente, maatschappelijke organisaties en partijen uit de wijk? Drie: zakelijke waarden. Welke scenario’s volg je bijvoorbeeld op het vlak van sponsoring? Welke vormen van lidmaatschap zijn er? En tot slot: culturele waarden. Wat is jouw clubcultuur? En hoe ga je om met andere culturen binnen de vereniging?’

Belang van maatschappelijk ondernemen

Bij de masterclasses ligt het accent op publieke waarden, zakelijke en culturele waarden. Tissink: ‘Tijdens de eerste avond in de Erasmus Universiteit Rotterdam, gingen Frank van Eekeren en de deelnemers in op de publieke waarden van verenigingen. Concreet: het belang van maatschappelijk ondernemen bij clubs. Vandaar de opmerking van de PAC Rotterdam-voorzitter over mogelijke nieuwe doelgroepen. Het leuke is: de meeste bestuurders kregen tijdens de avond bevestigd dat hun club maatschappelijk gezien goed bezig is, maar tegelijkertijd deden ze ook nieuwe inzichten op.’

Bekijk hier de samenvatting van masterclass 1:

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Irene Pekaar

Irene Pekaar

contentspecialist / coördinator evenementen