In het schooljaar 2022/2023 start de Schoolsportvereniging met zes pilots. Van een wekelijks sportoriëntatieuurtje en extra sporturen voor het voortgezet onderwijs tot een coördinator (van Rotterdam Sportsupport) in de wijk: met deze pilots zetten we in op de doorontwikkeling van de Schoolsportvereniging en willen we nog meer kinderen in beweging brengen.

3413 kinderen in beweging, 81 scholen en 66 sportaanbieders. Het zijn jaarcijfers van 2022 over de Schoolsportvereniging. Sinds de start van het project in 2006 is er veel gerealiseerd waar Rotterdam Sportsupport en alle samenwerkende partijen trots op zijn. Als we kijken naar de toekomst, dan kijken we ook naar de ontwikkeling van de Rotterdamse samenleving en hoe sport en de waarde van de Schoolsportvereniging hierbij aansluiten. We volgen maatschappelijke trends en ontwikkelingen en proberen hier de naschoolse sportactiviteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat de jonge sporter wil. De pilots zijn een nieuwe stap in de doorontwikkeling van het project.  

“Door de sportlessen in de wijk te organiseren, wordt de afstand tot een les voor ieder kind nog kleiner. Dit verhoogt de kans dat kinderen lid worden van de sportaanbieder en dat ze met meer plezier sporten.”

Sonny Noordermeer (projectleider Schoolsportvereniging)

Sportbehoeften

Sonny Noordermeer, projectleider Schoolsportvereniging: “We kijken steeds wat basisschoolkinderen willen en spelen daar snel op in. Als in sommige wijken bijvoorbeeld hockey of taekwondo heel populair is, proberen we voor deze wijk een sportaanbieder te vinden die deze trainingen kan geven. Door de sportlessen in de wijk te organiseren, wordt de afstand tot een les voor ieder kind nog kleiner. Dit verhoogt de kans dat kinderen lid worden van de sportaanbieder en dat ze met meer plezier sporten. Dat is een sterke basis voor een leven lang sporten.”
      Ook wordt de laatste jaren steeds meer naschools sportaanbod verspreid over de wijk. Kinderen hoeven zo minder ver te reizen en (aangesloten) scholen worden beter bij de Schoolsportvereniging betrokken. “Deze veranderingen hebben er mede voor gezorgd dat we het laatste jaar een record aantal kinderen hebben bereikt,” aldus Noordermeer. Om ook de komende jaren de kwaliteit en sportdeelname binnen de Schoolsportvereniging hoog te houden, blijven we zoeken naar vernieuwingen. Dit schooljaar starten we daarom met zes pilots om nog meer kinderen in beweging te brengen en houden.

Overzicht pilots

1) Brede motorische ontwikkeling (BMO)
Het Mulier Instituut geeft in haar onderzoeksrapport aan dat de motorische vaardigheden van kinderen (4-12 jaar) in de afgelopen jaren achteruit zijn gegaan. Eén van de conclusies is dat dit komt doordat kinderen minder vaak (georganiseerd) bewegen. Ook Rotterdamse gymdocenten geven bij Rotterdam Sportsupport te kennen dat kinderen motorisch minder vaardig zijn geworden. In deze pilot worden trainers en jeugdcoördinatoren van sportaanbieders opgeleid om trainingen te geven die goed zijn voor de motorische ontwikkelingen van kinderen. Kinderen die meer breed motorisch vaardig zijn ervaren meer plezier aan sporten en doen vaker mee aan verschillende sportactiviteiten. Ook blijven ze langer actief als sporter.

2) Sportoriëntatie
Veel kinderen kiezen voor de sport die ze het beste kennen, waar hun vriendje of vriendinnetje lid van is of die de ouder(s) wil(len) voor het kind. Er wordt niet snel voor een sport gekozen waar zij nog nooit mee in aanraking zijn geweest. Om kinderen de sport te laten kiezen die het beste bij hen past, is het gewenst dat zij eerst in aanraking komen met verschillende sporten. In deze pilot organiseren we op drie locaties van de Schoolsportvereniging een sportoriëntatieuur. In dit uur maken kinderen kennis met verschillende sporten van de Schoolsportvereniging in de wijk. Het doel is dat kinderen een betere keuze kunnen maken en vervolgens doorstromen naar het naschools sportaanbod van de Schoolsportvereniging in de wijk.

3) Voortgezet onderwijs (VO)
Met deze pilot proberen we te voorkomen dat kinderen stoppen met sporten als ze naar het voortgezet onderwijs (VO) gaan. Dit doen we door kinderen uit groep 8 te laten ‘doorstromen’ naar een VO-sportuur op een centrale plek in het gebied. Hierdoor heeft de gymdocent nog een jaar langer contact met het kind en kan zo inzetten op motivatie en begeleiding. Het volgende jaar zitten deze kinderen op het voortgezet onderwijs en worden er weer nieuwe kinderen uit groep 8 aan de groep bijgevoegd. Door meer sport voor deze groep kinderen aan te bieden én passend te maken, verwachten we dat meer kinderen blijven sporten bij de club.

Met ingang van het schooljaar 2022/2023 start de Schoolsportvereniging met zes pilots.

4) Speciaal basisonderwijs
We stimuleren inclusie in de sport. Eén van onze doelen is dat inclusief sporten en bewegen als vanzelfsprekend wordt ervaren door sporters en sportaanbieders. Via de Schoolsportvereniging willen we kinderen uit het speciaal basisonderwijs stimuleren om te sporten. Deze kinderen vragen om een op maat gemaakte aanpak (meer structuur, kleinere groepen e.d.). Op dit moment is die aanpak er nog niet genoeg. Het uitgangspunt in deze pilot is om het sportaanbod bij Schoolsportverenigingen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. We zoeken de mogelijkheid om aangepast sport- en beweegaanbod toe te voegen aan de Schoolsportvereniging.

5) Uitbreiden en verspreiden sporturen
Het is mogelijk om bij bestaande Schoolsportverenigingen hogere sportdeelname en ledencijfers te halen. Op dit moment houden we nog (grotendeels) vast een maximaal aantal uur per locatie van een Schoolsportvereniging. We onderzoeken echter ook of we een hogere sportdeelname kunnen halen door het aantal sporturen uit te breiden en meer te verspreiden over de wijk. Dit biedt ons de mogelijkheid om meer sporttakken binnen de wijk te halen, waardoor we een meer sporten in de wijk kunnen aanbieden en zo meer kinderen kunnen bereiken. In deze pilot gaan we op één van de 22 Schoolsportvereniging meer sporturen inplannen op aangesloten scholen.

6) Coördinator in de wijk vanuit Rotterdam Sportsupport
Door het vertrek van de coördinatoren in de wijken Hillesluis, Bloemhof, Spangen en Kloosterbuurt ontstonden er twee vacatures. Doordat er een tekort is aan gymleerkrachten zijn deze vacatures niet opgevuld, maar heeft Rotterdam Sportsupport de vacatures ingevuld. Wij zien deze situatie als kans om te ontdekken hoe het is om het werkgeverschap te dragen als wijkcoördinator. Ook ervaren we de voor- en nadelen van deze situatie en ontdekken we welke aanvullende taken er kunnen worden uitgevoerd als de coördinatie bij Rotterdam Sportsupport ligt. Mogelijk is deze vorm een (gedeeltelijke) oplossing wanneer scholen het werkgeverschap van gymdocenten niet kunnen of willen overnemen.

Over de Schoolsportvereniging

Bij een Schoolsportvereniging, een project van Rotterdam Sportsupport in opdracht van de gemeente Rotterdam, komen sportaanbieders naar de wijk om basisschoolkinderen na schooltijd training te geven op of nabij school. De trainingslocatie blijft in de wijk totdat kinderen er klaar voor zijn om door te gaan naar de vaste verenigingslocatie. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is deze aanpak succesvol. In 2021 vierde de Schoolsportvereniging het 15-jarig bestaan.

Sonny Noordermeer

Projectleider Schoolsportvereniging
Sonny Noordermeer

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum
Anouk Meeter