Punten scoren door te smashen. Voortaan zijn in Rotterdam alle promotieactiviteiten rondom volleybal gebaseerd op een nieuwe vorm die extra spectaculair is: smashball. Combinatiefunctionaris William Klaver pleitte voor de koerswijziging na vier maanden succesvol te hebben proefgedraaid. ‘Voorheen moest ik na een volleybalclinic aan de deelnemers vragen of ze wilden trainen bij een club. Nu komen kinderen uit zichzelf naar me toe.’

Steeds minder kinderen melden zich aan bij een volleybalvereniging. Vooral bij jongens is een terugloop te zien. Veelgehoorde kritiekpunten onder deze jeugdigen: het spel is langzaam, je moet veel en je mag weinig. Voor de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO) was dat vorig jaar reden de nieuwe speelvorm smashball te ontwikkelen. Spelers kunnen daarbij alleen maar punten scoren door de bal over het net te smashen. Verder mag de bal een keer stuiten voordat deze wordt opgevangen.

‘Een prima initiatief’, zegt combinatiefunctionaris volleybal William Klaver van Rotterdam Sportsupport. ‘Als ik in Rotterdam een clinic of toernooi organiseer voor kinderen van een basisschool, is de eerste vraag altijd of ze mogen smashen. Dat vinden ze het leukst en spectaculairst van volleybal. Smashball speelt daar op in. Het net wordt bijvoorbeeld lager gehangen, zodat kinderen gemakkelijk kunnen smashen.’

In de vier maanden voor de zomervakantie richtte Klaver zijn clinics in volgens de principes van smashball. Dat deed hij bij acht scholen, waar telkens drie sessies werden verzorgd. The Final, een toernooi voor ruim zestig Rotterdamse basisscholen, voorzag ook in een demonstratie smashball.

‘Het enthousiasme was groot’, zegt Klaver. ‘Kinderen vinden smashball dynamischer en spannender dan volleybal. Daarom staat smashball voortaan centraal in de promotieactiviteiten. Dat geldt niet alleen voor de clinics die ik verzorg, maar bijvoorbeeld ook voor de toernooien die de gemeente organiseert. De verenigingen en scholen waar ik geweest ben en de NEVOBO staan ook achter deze aanpak.’

Het is belangrijk dat Rotterdamse volleybalverenigingen met een jeugdafdeling voortborduren op de promotieactiviteiten. Klaver: ‘Stel, een kind wordt naar aanleiding van smashball lid van een volleybalvereniging. Dan moeten de succesfactoren van smashbal daar ook in de training verwerkt zijn en dan moeten trainers ook bekend zijn met deze vorm. Ik ben blij dat ik alle partijen heb kunnen enthousiasmeren voor de smashball-benadering. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor nog meer Rotterdamse kinderen lid worden van een volleybalvereniging.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

verenigingsconsulent Organisatie
Maurits Morsink