Hoe beoordeelt de Belastingdienst en/of het UWV de arbeidsrelatie van personen die diensten verrichten voor de vereniging? Is iemand een pure vrijwilliger? Kan de club de door de vrijwilliger gemaakte kosten dus zonder fiscale gevolgen vergoeden? Of is er sprake van beloonde arbeid ‘voor een baas’ die wordt aangemerkt als dienstbetrekking en waarvoor de vereniging bijvoorbeeld sociale premies moet afdragen? Lees verder voor de antwoorden.

Loonbelasting, de premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst kan die bij de vereniging heffen als de fiscus van mening is dat uw club een arbeidsovereenkomst heeft met iemand. In de praktijk blijkt dit steeds vaker voor te komen. Clubs doen er verstandig aan zich tijdig rekenschap te geven van dit mogelijke scenario.

Een van de redenen van deze ontwikkeling is dat sommige vrijwilligers om vaste vergoedingen vragen of dat de vergoedingen voor hun inzet steeds hoger worden vastgesteld. Soms zó hoog, dat in fiscale zin niet langer meer kan worden gesproken van een echte vrijwilliger. Dit is dikwijls te zien bij sportverenigingen die bezig zijn met een professionaliseringsslag. Of bij clubs die zich vanwege een dalend aantal leden – en dus ook een slinkend aantal vrijwilligers – wenden tot (semi)professionele derden van buiten de club.

Werkgevers in de Sport (WOS) heeft voor verenigingen het stroomschema ‘Beoordeling rechtsverhoudingen in de sport’ opgesteld. Daarmee kunnen clubs snel achterhalen of iemand wordt beschouwd als pure vrijwilliger of als persoon met een dienstbetrekking.

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Dan zijn in elk geval de bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing bij degene die de werkzaamheden verricht. De vereniging dient dan bijvoorbeeld het wettelijke minimumloon te betalen, zich te houden aan de bepalingen die voor ontslag gelden en loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen af te dragen aan de fiscus.

Meer informatie is te vinden in een artikel in SPORT Bestuur en Management.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie