Kinderen met overgewicht kunnen binnenkort sporten binnen een speciaal traject. Schoolsportvereniging Pendrecht startte op 10 maart met Kids4Fit, een traject speciaal gericht op kinderen met overgewicht. Eenentwintig kinderen gaan, verdeeld in twee groepen, elke dinsdag en donderdag de strijd met het overgewicht aan.

Op dinsdagen verzorgt Lucia van der Laarse, combinatiefunctionaris bij Rotterdam Sportsupport de sportlessen. Op donderdagen bewegen de kinderen onder leiding van een fysiotherapeut.

Waarom speciaal aanbod?

“Het is voor deze groep kinderen cruciaal om zo veel mogelijk positieve bewegingservaring op te doen en te leren hoe ze door oefening en participatie hun eigen grenzen kunnen verleggen. Door twee keer per week onder intensieve begeleiding in een veilige omgeving te sporten en plezier te beleven, willen we de kinderen een stapje verder helpen. Het is in veel gevallen een kwetsbare groep, waardoor het werken aan vertrouwen centraal zal staan tijdens de sportlessen,” vertelt Lucia van der Laarse.

Positieve insteek

Het is belangrijk dat de kinderen positief gaan denken over bewegen. “Er worden activiteiten gekozen die binnen de mogelijkheden van het kind liggen. Hierdoor is er veel succesbeleving en dat zorgt automatisch voor plezier en extra stimulans. De nadruk ligt vooral op wat het kind al kan en wat het eventueel kan bereiken, met hulp van de specialisten van Kids4Fit,” aldus Lucia. “Natuurlijk worden er doelen gesteld en zal er hard gewerkt moeten worden, maar de positieve bewegingservaring zal altijd centraal staan tijdens de sportlessen van Kids4Fit.”

Visie

Bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar vormen overgewicht en obesitas een toenemend gezondheidsprobleem dat zich uit in lichamelijke, geestelijke, sociale beperkingen en problemen. Kinderen die al jong te zwaar zijn hebben grote kans ook op latere leeftijd nog met obesitas te kampen. Wij willen met inzet van diëtisten, fysiotherapeuten en orthopedagogen een programma aanbieden gericht op verhoging van conditie, voedingsbewustzijn en verandering in leefstijl. Het doel is het verbeteren van de gezondheid van de deelnemers. Het programma is lokaal, wijkgebonden en betrekt nadrukkelijk de ouders. Dat is de visie van Kids4Fit.

Verwacht resultaat?

“We hopen de kinderen en zeker ook hun ouders handvatten te bieden. Om resultaat te boeken op overgewicht, is het programma van 15 weken natuurlijk niet lang genoeg. We willen echter per gezin bekijken waar eventuele oplossingen zouden kunnen liggen en ze helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Dat kan op het gebied van voeding, beweging, sociaal-emotioneel of opvoedkundig vlak zijn,” weet Lucia. Om de kans van slagen te vergroten krijgen het kind en de ouders, na de intensieve trainingsperiode, gedurende een jaar begeleiding. Zo hoopt Kids4Fit dat de behaalde resultaten tijdens de intensieve trainingsperiode niet verloren zullen gaan.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën