Tijdens het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam zijn 13 februari 2012 de bestuurlijke afspraken voor het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ getekend. Samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven wil de overheid sporten en bewegen in de buurt stimuleren. Samen met ex-tennisser Richard Krajicek verrichtte minister Schippers van VWS de aftrap voor het programma.

Minister Schippers maakte eerder bekend hiervoor jaarlijks zo’n 70 miljoen euro uit te trekken. Ook het ministerie van OCW betaalt hieraan mee. NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis ondertekende de afspraken namens de sport- en beweegaanbieders. Andere ondertekenaars waren vertegenwoordigers van VNG en VNO-NCW (ook namens MKB Nederland).

Sport en Bewegen in de Buurt

Om mensen aan te zetten tot een actieve en gezonde leefstijl is het belangrijk dat er voldoende en goede sportmogelijkheden in de buurt zijn waar mensen kunnen sporten. Uitgangspunten daarbij zijn dat het sport- en beweegaanbod aansluit op de wensen en behoeften van sporters en dat het voor iedereen aantrekkelijk en leuk worden gemaakt. Naast de sportsector en de overheid spelen ook organisaties zoals de fitnessbranche, dansscholen, onderwijs, kinderopvang en bijvoorbeeld woningcorporaties een belangrijke rol. Om dit voor elkaar te krijgen is voor de periode 2012-2016 het programma Sport en Bewegen in de Buurt opgezet.

NOC*NSF blij met programma

NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis: “Het programma Sport en Bewegen in de Buurt gaat uit van zowel de lokale kracht van de samenleving als de kracht van sport. Samenwerking tussen lokale partners die gezamenlijk belang hechten aan het inzetten van sport als doel én als middel. Met de overtuiging dat sport en bewegen enerzijds en samenwerking anderzijds ons land sterker maakt. Samen met het programma Naar een Veiliger Sportklimaat geloven wij erin dat Sport en Bewegen in de Buurt ons een flinke zet zal geven richting het realiseren van onze ambitie: 75 procent sportparticipatie.”

Sportimpuls

Een belangrijk onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt is de Sportimpuls. Met deze impuls worden lokale sport- en beweegaanbieders ondersteund bij de activiteiten die ze ondernemen om meer mensen meert te laten sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten werken niet alleen sport- en beweegaanbieders onderling samen, maar vindt er ook samenwerking plaats tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kunnen mensen goed worden bereikt en gestimuleerd. Hiermee levert iedereen een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk.

Zo zijn er bijvoorbeeld op en rond basisscholen in Rotterdam sportverenigingen die na schooltijd structureel trainingen aanbieden en daarmee ontstaan zogenaamde schoolsportverenigingen. Het sportaanbod varieert per schoolsportvereniging en wordt afgestemd op de wensen van de kinderen.

Meer informatie

De website www.sportindebuurt.nl is de plek om informatie te vinden over het programma. Op de site www.nocnsf.nl/sportenbewegenindebuurt is meer informatie te vinden over het onderdeel Sportimpuls.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur