Maatschappelijke organisaties werken samen voor een kansrijke toekomst van de Rotterdamse jeugd. Dat blijkt uit de ‘maatschappelijke convenanten’ van januari. Onder meer wethouder Hugo de Jonge en vertegenwoordigers van jeugd- en zorgorganisaties, andere wijkpartners en sportverenigingen zetten hun handtekening. Uniek is de betrokkenheid van sportclubs en Rotterdam Sportsupport. Sport krijgt een serieuze rol in het jeugdnetwerk.

Karin van Wijk is senior staf- en productontwikkeling bij Stichting Buurtwerk Alexander. Zij zegt: ‘Jongerenwerk en sportverenigingen zijn lange tijd gescheiden werelden geweest. Natuurlijk, incidenteel wisten ze elkaar te vinden, maar veel samenwerking was er niet. Jongerenwerk zette zelf weliswaar sportactiviteiten op, maar zocht daarbij – te – weinig de verbinding met de verenigingen. Voor jongerenwerk was sport een middel en voor verenigingen een doel. Verder drijven sportverenigingen op vrijwilligers, terwijl het jongerenwerk bestaat uit professionele partijen.’

Maar dat groeit nu naar elkaar, vervolgt Van Wijk. ‘We beseffen nu: als je niet in het contact investeert, kom je elkaar niet tegen. Jongerenwerk erkent dat sporten an sich goed is voor de ontwikkeling van jongeren, terwijl verenigingen hun sport inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. De maatschappelijke convenanten moeten nu gaan bijdragen aan structurele samenwerking. De maatschappelijke waarde van sport en sportverenigingen in wijken zal verder toenemen.’

Andere gebieden

Stichting Buurtwerk Alexander, een brede welzijnsorganisatie voor jongeren en volwassenen in Prins Alexander, behoort tot de ondertekenaars van het maatschappelijk convenant in dit gebied. In Prins-Alexander wordt gewerkt aan een pilot om de samenwerking tussen sport en de jeugdsector optimaal te laten functioneren. De opgedane ervaring kan in de komende jaren hopelijk ook in de praktijk worden gebracht in andere gebieden. In enkele andere Rotterdamse gebieden zijn overigens eveneens volop handtekeningen gezet onder maatschappelijke convenanten.

Veilig pedagogisch klimaat

Volgens Van Wijk kunnen Stichting Buurtwerk Alexander en de sport elkaar versterken. Dat draagt bij aan een veilig pedagogisch klimaat – in de wijk en bij verenigingen – én aan optimale ontwikkeling van jongeren.

Hoe kan de samenwerking eruitzien in de praktijk? ‘Er zijn vele voorbeelden’, zegt Van Wijk. ‘Stel, een vereniging heeft een team met lastige jongens. Jongerenwerkers van Stichting Buurtwerk Alexander zouden kunnen langskomen om de groepsdynamiek te analyseren en daarop in te grijpen. Daarin zijn ze ervaren, want het is een van hun taken tijdens hun werk op straat. Je kunt dit nog breder trekken. Sport en een zinvolle vrijetijdsbesteding dragen bij aan een goede ontwikkeling van jongeren. Wij zouden bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen in contact kunnen brengen met een club, waarna jongerenwerkers als back up beschikbaar zijn wanneer nieuwe leden zich daar eventueel niet goed gedragen.’

Problemen signaleren

Tegelijkertijd hebben verenigingen een signalerende functie, aldus Van Wijk. ‘Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld bij een jeugdlid een gedragsprobleem herkennen of vermoeden dat er sprake is van sociale problematiek. Als zij besluiten dat te bespreken met de ouders, is het nuttig als ze daarvoor handvatten krijgen van onze mensen. Maar de situatie kan ook zó ernstig zijn, dat professioneel handelen nodig is. Dan kan de club de zaak aanmelden bij ons.’

Beter in beeld

Van Wijk ziet dat steeds meer sportverenigingen van bredere maatschappelijke waarde willen zijn en proberen activiteiten te ontplooien voor nieuwe doelgroepen. Te denken valt aan senioren, chronisch zieken en mensen met een beperking. Zij zegt: ‘Soms hebben clubs moeite om met hun aanbod in beeld te komen bij de organisaties die deze beoogde doelgroepen als cliënt hebben. Stichting Buurtwerk Alexander kan bijdragen aan meer zichtbaarheid en bekendheid van verenigingen, want wij hebben intensief contact met bijvoorbeeld zorgorganisaties.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker