Rotterdammers uit de maatschappelijke- en vrouwenopvang krijgen een passend sport- en beweegaanbod. Op initiatief van de Federatie Opvang ondertekenen zes organisaties uit de sectoren opvang en sport op 5 maart een samenwerkingsovereenkomst. Het pilotproject moet onder meer leiden tot structurele sportdeelname van dak- en thuislozen en overige opvangcliënten uit Rotterdam bij sportverenigingen.

Onderdeel van het Olympisch Plan is dat iedereen in Nederland kan sporten. Dit sluit uitstekend aan bij het programma ‘Meedoen!’ van de Federatie Opvang. Het meerjarenprogramma maakt het voor kwetsbare mensen mogelijk om elkaar via de sport te ontmoeten, zich beter te voelen en actief mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.

Karen van Brunschot, projectleider van de Federatie Opvang: “Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de cliënten op dit moment fysiek en mentaal niet in staat is om de stap van re-integratie naar de maatschappij te maken, laat staan de stap naar betaald werk. Sport en bewegen helpen om deze fysieke en mentale conditie te verbeteren en zorgen voor contacten die de maatschappij dichter bij de cliënten brengen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het succesvol begeleiden van cliënten.”

‘Meedoen!’ van de Federatie Opvang wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Eén van de deelprojecten is de pilot ‘Sport en bewegen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang van Rotterdam’. Op zaterdag 5 maart ondertekenen zes deelnemende partijen hiervoor een overeenkomst. Dit zijn de Federatie Opvang, Centrum Voor Dienstverlening (CVD), Leger des Heils, Ontmoeting, Pameijer en Rotterdam Sportsupport. In de komende twee jaar werken zij gezamenlijk aan het realiseren van een sport- en beweegaanbod voor cliënten en hun familieleden. Hiermee moet onder meer de re-integratie naar de maatschappij en naar werk worden bevorderd. Als de resultaten in Rotterdam goed zijn, wordt het project ook in de rest van Nederland opgezet.

De ondertekening van de overeenkomst vindt plaats in het Topsportcentrum Rotterdam aan het Van Zandvlietplein 20 te Rotterdam, waar op dat moment de Dutch Open Karate plaatsvindt.

Het programma op zaterdag 5 maart ziet er als volgt uit:

16.45 uur – Inloop

17.00 uur – Welkomstwoord, toelichting deelnemende partijen, ondertekening overeenkomst

17.30 uur – Clinic budosport voor cliënten van de betrokken instellingen door oud-Europees Kampioen

Karate Patrick van Daalen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marco van de Geer

Marco van de Geer

pedagogisch adviseur