Inspirerende internationale topsport, Rotterdammers van alle leeftijden sporten en bewegen met plezier bij aantrekkelijke sportverenigingen en -aanbieders, gebruikmakend van moderne sportfaciliteiten en in een stad die uitnodigt tot bewegen. Dat zijn de ambities die Rotterdam nastreeft met de nieuwe Sportnota 2021+ ‘Rotterdam; een wereldse sportstad’. Vandaag heeft het college ingestemd met de nieuwe Sportnota 2021+ en deze ter vaststelling aan de raad verzonden. Klik hier om de publiekssamenvatting te bekijken.

Sportdeelname; een leven lang bewegen

‘In 2026 is Rotterdam een stad waar bewegen in het DNA zit. Sport en bewegen zijn op een natuurlijke manier verweven in ons leven. Dit doen we onder andere door goede wandel- en fietspaden, watertappunten en skate- en andere urbansportvoorzieningen. Op dit moment bewegen de middelbare scholieren, kwetsbare volwassenen en ouderen minder dan gemiddeld; dit zien we graag anders. Daarom gaan we bestaand aanbod beter promoten en waar nodig samen met sportaanbieders passende sport- en beweegactiviteiten opzetten. Bovendien gaat Rotterdam meer combinaties stimuleren tussen esports, street culture en urban sports’ aldus sportwethouder De Langen.

Sportaanbieders

Rotterdam ziet sportverenigingen als belangrijke basis voor duurzaam bewegen in de wijk. De Langen vervolgt: ‘Om te zorgen dat sportverenigingen grote betekenis blijven stimuleren we sportverenigingen in te zetten op flexibele lidmaatschappen, multisport en blending, esports, nieuwe bestuurs- en organisatievormen en sponsorwerving of alternatieve inkomstenbronnen. Dit om vitaal te blijven en zichzelf, waar nodig met hulp van Rotterdam Sportsupport, klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast zien we ook dat sportverenigingen onderdeel kunnen zijn van een preventieve wijkinfrastructuur waarmee we problemen bij Rotterdammers voorkomen, tijdig signaleren of mee helpen oplossen. Denk hierbij aan overgewicht, discriminatie en racisme maar bijvoorbeeld ook schulden, taalachterstand en opvoed- en opgroeiproblemen.’

Sportvoorzieningen van de toekomst

Hoe deze nota onze stad zichtbaar gaat veranderen? Daar hoeft De Langen niet lang over na te denken: ‘We realiseren minimaal één grote innovatieve openbare ruimte voor sport, zoals een skills garden of een concept als Sportplaza Zuiderpark. Ook gaan we kijken hoe we het open water van de Maas meer kunnen benutten voor sport, bewegen en recreëren.’ Daarnaast ambieert Rotterdam ‘crossovers’ in gebruik tussen binnensportcomplexen, buitensportcomplexen, zwembaden en de direct aangrenzende openbare ruimte.

Inspirerende topsport

In 2026 huisvest Rotterdam ten minste vier door NOC*NSF erkende nationale topsportprogramma’s in de stad in traditionele en/of nieuwe Olympische of Paralympische sporten. Ook komt er woonruimte voor topsporters in het Stadionpark / gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Impact van sport en gezonde leefstijl

Rotterdam ambieert ook extra maatschappelijke inzet met sport en bijbehorende innovaties; bijvoorbeeld door samenwerking met andere sectoren en zo met sport van nog grotere betekenis te laten zijn voor Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan het samen bewegen om eenzaamheid tegen te gaan, sportieve activatie van Rotterdammers die zoeken naar werk of een taaltraject waarin gezondheid en bewegen een natuurlijke plek hebben.

Lees hier de hele sportnota of bekijk hier de samenvatting.

Totstandkoming Sportnota
De nota bevat het gemeentelijk sportbeleid en de ambities voor de komende zes jaar. Dit beleid is totstandgekomen onder leiding van de gemeente en met input van Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport, NOC*NSF en andere sport- en beweeggerelateerde partijen van binnen en buiten de stad.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen