Elf politieke partijen namen zondag 13 februari deel aan het door Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport en Sportbedrijf Rotterdam georganiseerde Sportdebat. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kregen de partijen gelegenheid om hun visie op het gemeentelijk sportbeleid uit te dragen. We legden ze hiervoor drie stellingen voor. 

Het Sportdebat vond plaats in Rotterdam Ahoy. Hier vonden dit weekend de finales van het ABN AMRO World Tennis en Wheelchair Tennis Tournament plaats. Toernooidirecteuren Richard Krajicek en Esther Vergeer openden daarom het debat. De stellingen die de partijen vervolgens bespraken gingen over topsportevenementen, competente trainers/coaches en kwetsbare Rotterdammers. Lijsttrekkers en andere afgevaardigden van Politieke Beweging Armoedebestrijding Rotterdam, CDA, D66, GroenLinks, Jong Rotterdam, PvdA, Partij voor de Dieren, Socialisten010, SP, Volt en VVD gingen met elkaar over deze onderwerpen in debat.  

Tot een verhitte discussie kwam het niet. Binnen de deelnemende politieke partijen was er namelijk veel overeenstemming over het sportbeleid. ‘Het is mooi om te zien dat de aanwezige politici het moment hebben aangegrepen om verbinding te zoeken in plaats van de verschillen te onderstrepen’, aldus Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. De krachtige combinatie van topsport, breedtesport en volwaardige sportvoorzieningen kwam aan bod. Net als de waarde van sport voor andere beleidsterreinen, de noodzaak voor meer aandacht voor inclusie en het belang van verenigingsondersteuning. Dat hierin investeren belangrijk is, werd door iedereen benadrukt. 

Een samenvatting van het sportdebat is op dinsdag 15 februari vanaf 17:25 uur (elk uur) te zien in het tv-programma Rijnmond Sport van Rijnmond.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden
Janny van Bergeijk