Met de uitbraak van het coronavirus is het leven in Nederland drastisch veranderd, zo ook voor de sportverenigingen. We zitten midden in een pandemie en dat betekent dat er bepaalde maatregelen moeten worden genomen ten behoeve van ieders gezondheid. Eén van de maatregelen waar we ons voorlopig aan zullen moeten houden is het anderhalve meter afstand houden van elkaar. De kans om het coronavirus over te dragen sterk wordt op deze manier sterk verkleind. Gemiddeld komt dit neer op twee armlengtes.

Ook voor sportverenigingen heeft de anderhalvemetersamenleving grote impact. Een sportvereniging verenigt mensen. Sportverenigingen zijn plekken waar normaal gesproken grote groepen mensen bij elkaar komen om te sporten, sport te kijken of voor de sociale contacten. Voor sportverenigingen geldt vanaf 29 april dat jeugdleden tot en met 18 jaar weer buiten mogen sporten op de vereniging. De leden tussen de 13 en 18 jaar moeten hierbij anderhalve meter afstand houden. Wat zijn belangrijke onderwerpen waar je als sportvereniging over na kunt denken met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving?

 • Voor sommige sporten lijkt het niet al te lastig om anderhalve meter afstand te houden tijdens het sporten (bijv. tennis), bij andere sporten wordt dit een uitdaging (team- en contactsporten). Bij teamsporten is het vooral lastig om tijdens wedstrijden anderhalve meter afstand te houden. Trainingen zijn wat makkelijker te realiseren. Voetbaltrainers kwamen bijvoorbeeld al met vijf voorbeelden van oefenvormen met de nodige afstand. Ook zijn er initiatieven waarbij privétrainingen worden gegeven aan teamsporters, zodat zij hun techniek en conditie op peil kunnen houden. Wanneer het gaat om conditie- en krachttraining kan er ook gebruik worden gemaakt van online tools. Denk hierbij aan het geven van een live-training via bijvoorbeeld Facebook of aan het delen van trainingsschema’s die individueel kunnen worden uitgevoerd.

  Het Platform Ondernemende Sportaanbieders heeft inmiddels een protocol ontwikkeld, dat mede ondertekend is door de KNLTB de KNHS en de NGF. Het ministerie van VWS werkt op basis daarvan samen met NOC*NSF en de sportbonden aan algemene richtlijnen die door sportbonden vervolgens per tak van sport gespecificeerd kunnen worden. Sportverenigingen kunnen met behulp van deze richtlijnen bepalen welke aangepaste trainings- en evt. wedstrijdvormen zij kunnen aanbieden wanneer zij weer aangepast open mogen. Daarnaast worden er wanneer de verenigingen open gaan de komende tijd vanzelfsprekend geen handen geschud, worden eventuele teambesprekingen aangepast en is het belangrijk dat iedereen zijn/haar eigen bidon meeneemt. Ook sportattributen worden zo min mogelijk met elkaar uitgewisseld of gedeeld. Spelers, trainers of coaches die verkoudheidsverschijnselen vertonen, hoe onschuldig deze ook mogen lijken, moeten uiteraard thuisblijven.

 • Voorlopig geldt dat vrijwilligers en bestuursleden nog niet naar de vereniging mogen komen. Veruit de meeste sportverenigingen draaien op vrijwilligers. Wanneer de sportverenigingen weer aangepast open mogen, zullen ook zij weer meer te doen hebben. Vanzelfsprekend is het van belang dat ook zij kunnen werken in een veilige omgeving. Voor personen met ziekteverschijnselen geldt dat zij thuis moeten blijven en voor personen die tot de risicogroep behoren of zwanger zijn wordt geadviseerd om zo veel mogelijk taken op afstand te doen. Advies is om taken die op afstand gedaan kunnen worden, sowieso zoveel mogelijk ook op afstand te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratieve zaken of bestuursvergaderingen. Er zijn verschillende tools waarmee je online goed met elkaar kan communiceren. Wanneer er taken moeten worden uitgevoerd op de vereniging die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, is het advies om zoveel mogelijk in vaste teams en vaste shifts te werken. Uiteraard werken de vrijwilligers in deze teams op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

 • Voorlopig geldt dat toeschouwers nog niet naar de vereniging mogen komen. Wanneer dit wel weer zou mogen, maar we nog steeds in een anderhalvemetersamenleving leven moet er op worden toegezien dat toeschouwers constant anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het is goed om hier als sportvereniging alvast over na te denken. Bij tribunes kan er bijvoorbeeld aan worden gedacht om tussen iedere persoon een aantal stoeltjes leeg te houden. Bij wedstrijden zonder tribunes kan men denken aan het maken van bepaalde vakken/lijnen op de grond. Aangezien toeschouwers normaal gesproken een belangrijk onderdeel zijn van de sport, is het goed om als vereniging na te denken over manieren waarop toeschouwers, mochten er wedstrijden plaatsvinden, deze toch mee kunnen kijken. Wanneer de vereniging hier de mogelijkheden voor heeft, is bijvoorbeeld het livestreamen of opnemen van wedstrijden een leuk idee. De vereniging kan eventueel ook aan haar leden vragen of zij hiervoor middelen beschikbaar hebben. Let hierbij wel op de AVG, spelers en toeschouwers mogen alleen met toestemming gefilmd worden.

 • De kantine en het clubhuis mogen voorlopig nog niet open. Wanneer dit wel mag, zullen ook hier de nodige maatregelen moeten worden getroffen. De vereniging moet nadenken of en op welke manier zij eventuele horeca activiteiten kan uitvoeren. Hiervoor zullen waarschijnlijk dezelfde protocollen geleden als voor de horeca, maar hier wordt nog aan gewerkt. Belangrijk zal in ieder geval zijn dat niet de volledige capaciteit van het clubhuis en/of de kantine gebruikt kan worden, dat er alleen contactloos of met pin wordt betaald en dat er maatregelen moeten worden getroffen waardoor iedere aanwezige minimaal anderhalve meter afstand kan houden.

 • Volgens de laatste informatie, van 21 april, mogen kleedkamers en sanitaire voorzieningen vanaf 29 april nog niet open. Als vereniging is het wel goed om na te denken over of en op welke manier je kleedkamers en sanitaire voorzieningen weer openstelt voor leden wanneer dit wel weer mag. Het is verstandig om leden te vragen zo veel mogelijk thuis te laten omkleden en gebruik te maken van het toilet. Wanneer er toch gebruik wordt gemaakt van sanitaire voorzieningen en kleedkamers op de vereniging, moet de vereniging nadenken hoe zij dit verantwoord kan laten gebeuren. Maatregelen die nu te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld niet meer dan 1 persoon per 10 vierkante meter in de kleedkamer en slechts één persoon tegelijk in de ruimte met toiletten. Wachtenden moeten dan uiteraard op genoeg afstand op hun beurt wachten. Erg belangrijk hierbij is de hygiëne. Toiletten en toiletruimtes moeten nog vaker dan normaal gereinigd worden en het is belangrijk dat er voldoende mogelijkheid is om handen te wassen. Om de handen te drogen kan alleen gebruik worden gemaakt van wegwerp doekjes.

 • Juist in deze tijden is het nog steeds belangrijk dat je als vereniging blijft communiceren met je leden. Het is belangrijk dat je als vereniging blijft verenigen, juist nu hebben verenigingen hun leden hard nodig. Via deze link wordt een aantal voorbeelden genoemd van hoe verenigingen blijven verenigen. Daarnaast is het belangrijk dat leden en bezoekers worden geïnformeerd over de maatregelen die de vereniging treft om de anderhalve meter maatregel uit te voeren. Een mooi voorbeeld is een digitale informatieavond. Daarnaast is het belangrijk dat de maatregelen die op de vereniging worden genomen goed zichtbaar zijn op de website en dat ze duidelijk te vinden zijn op de sportaccommodatie. Via de website en de gangbare informatiekanalen moeten leden en bezoekers op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen van deze maatregelen. Vergeet als vereniging je leden uit de risicogroep niet! Op veel vereniging lopen (oudere) leden rond die vaak veel voor de club overhebben, maar nu tot de risicogroep behoren. Het is van groot belang dat ook zij betrokken worden gehouden bij de vereniging.

 • Naast het houden van afstand zijn er in de anderhalvemetersamenleving ook andere zaken waar de sportvereniging rekening mee moet houden. Overige vragen die verenigingen zichzelf kunnen stellen zijn:

  – Welke (extra) hygiënemaatregelen moet je als vereniging nemen?
  – Zijn er ruimtes waarin persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn? Denk aan een kuchscherm, handschoenen, een bril, etc.
  – Welke afspraken maak je met leveranciers?
  – Welke extra maatregelen moet de vereniging nemen bij het bereiden van eten en drinken?
  – Zijn er bepaalde dingen die je als vereniging moet aanschaffen of verkrijgen om te kunnen voldoen aan de anderhalvemetermaatregel? Zo ja: welke?
  – Welke informatie en/of spullen heeft de vereniging nog nodig? Wie kan hen daarbij helpen?

Tips voor sportverenigingen

 • Blijf (op afstand) verenigen.
 • Maak met de vereniging een plan voor hoe jullie de sport op een verantwoorde manier kunnen aanbieden. Denk bijvoorbeeld na over nieuwe trainingsvormen.
 • Wijs (evt. per dag) een coronaverantwoordelijke aan: hij of zij houdt (die dag) in de gaten of alles volgens de regels verloopt.
 • Laat (vrijwilligers)werk wat niet vanuit huis kan worden gedaan zoveel mogelijk doen door vaste teams in vaste shifts.
 • Communiceer de maatregelen naar je leden: zowel op de site als op de accommodatie.
 • Laat sporters zo veel mogelijk verspreid over de dag komen, wanneer mogelijk kan dit door hen vaste tijden te laten reserveren.
 • Voer geen activiteiten uit waarbij fysiek contact benodigd is.
 • Bedenk andere manieren om (oudere) leden en supporters uit de risicogroep bij je vereniging te betrekken. Vraag hen bijvoorbeeld wanneer mogelijk dingen op afstand te doen en hou hen op afstand up-to-date wat betreft de gang van zaken op de vereniging.
 • Zorg dat sporters hun eigen bidon en eventueel materiaal meenemen.
 • Stel een hygiëneplan op en maak iemand (dag)verantwoordelijk: maak contactpunten waar sporters zijn geweest ieder uur schoon en reinig andere objecten ook meerdere keren per dag.
 • Wanneer wordt besloten dat de kantine open mag, gebruik dan tijdelijk kartonnen wegwerpbekers.
 • Zoek naar manieren om toeschouwers op afstand mee te laten kijken en beperk het aantal toeschouwers wanneer deze weer zijn toegestaan.

Officiële maatregelen vanaf 29 april

Leden t/m 12 jaar:

 • Mogen weer sporten in teamverband in de buitenlucht
 • Anderhalve meter afstand van elkaar niet verplicht
 • Ouders mogen niet mee de accommodatie op
 • Geen officiële wedstrijden
 • Thuis douchen
 • Gemeente maakt afspraken met sportverenigingen over aanpak

Leden van 13 – 18 jaar:

 • Mogen weer sporten in teamverband in de buitenlucht
 • Anderhalve meter afstand van elkaar en de trainer/begeleider is verplicht
 • Ouders niet mee de accommodatie op
 • Geen officiële wedstrijden
 • Onderlinge partijtjes alleen mogelijk als anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft
 • Thuis douchen
 • Gemeente maakt afspraken met sportverenigingen over aanpak

18+ leden

 • Nog niet sporten op de vereniging
 • Alleen aanwezig als trainer/begeleider van een jeugdteam
Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

Aanspreekpunt over sporten in de 1,5 meter-samenleving

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie