Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, heeft koepelorganisatie NOC*NSF een speciaal begeleidingstraject ontwikkeld. Verenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

Het traject, ook wel de Routekaart Verduurzaming Sport genoemd, wordt uitgevoerd door professionele adviespartijen en omvat het volgende:

 • Een energiescan voor de vereniging: hierbij bezoekt een bouwkundig expert de vereniging en brengt nauwkeurig in kaart op welke plaatsen binnen de accommodatie energiebesparing en CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
 • Plan van aanpak: in een helder rapport wordt, in samenspraak met de vereniging, zorgvuldig op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en wat de gewenste volgorde is. Dit gaat uiteraard gepaard met ruimte voor eigen inbreng en wensen van de vereniging.
 • Begeleiding bij offertetrajecten
 • Uitwerking van de businesscase, inclusief financieel advies.
 • Ondersteuning bij realisatie van de energiebesparende maatregelen.
 • Monitoring van het resultaat.

De Routekaart Verduurzaming Sport komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en biedt elke Nederlandse sportvereniging de mogelijkheid om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparing. Het traject wordt door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd met € 2.000,- per vereniging. Voor clubs zijn geen extra kosten aan dit traject verbonden.

Er zijn in Nederland vijf partijen die namens NOC*NSF uitvoering geven aan de routekaart. Hiervan opereren drie partijen in de provincie Zuid-Holland. Clubs kiezen zelf met welke adviespartij ze het traject willen doorlopen. Een overzicht:  

SportStroom

SportStroom ondersteunt al 14 jaar sportverenigingen die energieneutraal willen worden. Deze organisatie is landelijk actief en elke sportclub kan met deze Sportstroom aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen dit formulier invullen en dit opsturen naar contact@sportstroom.nl 

De Groene Club

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportvereniging met deze landelijke partij samenwerken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.  

Team Sportservice

Team Sportservice heeft ruime ervaring in het verduurzamen van sportaccommodaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Team Sportservice kent in deze regio’s feilloos de weg en elk type sportclub kan met deze experts aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Bekijk hier het overzicht. Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met expertadviseur Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010-2429315.

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur