Dertig clubs gaan Rotterdam vooruithelpen op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, re-integratie en sportparticipatie. De eerste tien verenigingen trappen af in deze periode. Vier keer per jaar brengt Rotterdam Sportsupport partners, stakeholders en andere geïnteresseerden op de hoogte. De nieuwsbrief belicht initiatieven, ontwikkelingen en resultaten die bij verenigingen te zien zijn.

Meer sportende Rotterdammers. Sport inzetten als middel om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Dat zijn belangrijke punten in het Uitvoeringsprogramma Sport van de Gemeente Rotterdam. Sporten blijft een doel op zich. Ook wordt sport dus steeds meer ingezet als middel waarmee verenigingen een nog grotere rol kunnen spelen op het vlak van gezondheid, veiligheid, re-integratie, onderwijs en participatie van bijzondere doelgroepen. Deze zogeheten Gemeentelijke maatregel, een voortvloeisel uit het Uitvoeringsprogramma, wordt uitgevoerd door een aantal verenigingen. Deelnemers zijn vitale clubs die al maatschappelijk actief waren. Rotterdam Sportsupport heeft dat gemeten in het Vitaliteitsonderzoek 2010. De uitgekozen verenigingen verwoorden hun maatschappelijke ambitie en zetten die om in een concreet plan.

Een verenigingsadviseur van Rotterdam Sportsupport helpt daarbij en bekijkt per vereniging welke verdere ondersteuning nodig is wanneer de plannen er liggen. Rotterdam Sportsupport zal ook maatschappelijke projecten vormgeven waaraan de betrokken verenigingen kunnen meedoen. Soms hebben andere clubs eveneens de mogelijkheid deel te nemen. Van de clubs kan bijvoorbeeld niet worden verwacht dat ze allemaal met de GGD, een reïntegratiebedrijf en dergelijke partijen om de tafel gaan zitten. Dat doet Rotterdam Sportsupport voor de verenigingen. Participeren in een van de maatschappelijke projecten scheelt een club dan tijd.

Meer informatie? Ga naar www.rotterdamsportsupport.nl/sportplus of neem contact op met Fieke de Goede via f.degoede@rotterdamsportsupport.nl

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde