Minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking moeten veilig kunnen spelen en sporten. Neem daarom als organisatie maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers te voorkomen.

  1. Zorg dat vrijwilligers binnen de organisatie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (zie gratisvog.nl)
  2. Hanteer heldere omgangsregels Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
  3. Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
  4. Als bestuur kunt u direct met deze punten aan de slag.

Gebruik daarvoor de toolkit In veilige handen of de toolkit Beleid seksuele intimidatie. Kijk op www.maakereenpuntvan.nl welke toolkit bij uw organisatie past.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur