Een nauwe samenwerkingsverband tussen Jeugdnetwerk en sport betekent meer oplossingen voor kinderen met problemen. Over inspirerende bijeenkomsten voor professionals.

In april 2017 waren er vier bijeenkomsten voor professionals uit onder meer zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijk werk. De centrale boodschap luidde: willen we dat kinderen en jongeren in IJsselmonde gezond en veilig opgroeien, kan sport een waardevol middel zijn om dit te bereiken. De netwerkregisseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Rijnmond), Dieneke Barendrecht, organiseerde de sessies in samenwerking met Rotterdam Sportsupport en Gemeente Rotterdam. Telkens vernamen twintig tot dertig professionals hoe zij met sport en sportverenigingen hun mogelijkheden kunnen vergroten.

Van de partij waren onder meer medewerkers uit het wijkteam en van het basisonderwijs, diëtisten, kinder- en jongerenwerkers, jeugdverpleegkundigen, vakleerkrachten lichamelijke oefening, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, kinderlogopedisten, fysiotherapeuten en vertegenwoordigers van het Passend Primair Onderwijs. Acte de présence gaven ook vertegenwoordigers van Bureau Frontlijn, een projectbureau van de gemeente dat nieuwe oplossingen zoekt voor problemen in achterstandswijken.

Snel schakelen met club
Barendrecht: ‘Als alle partners in het formele en informele jeugdnetwerk in de wijk met elkaar verbonden zijn, kunnen bijvoorbeeld snel vragen van ouders worden beantwoord. Denk aan de situatie waarin een professional van een vader en moeder hoort dat hun kind graag wil sporten bij een vereniging, maar zij niet weten welke weg moet worden bewandeld. Dankzij zijn contacten in de wijk kan de professional dan snel schakelen met vrijwilligers bij sportclubs. Overigens doet het CJG Rijnmond méér met sport dan alleen deze bijeenkomsten organiseren.’

Uit isolement
Barendrecht: “Sommige ouders in IJsselmonde hebben niet altijd even makkelijk. Ze zijn bijvoorbeeld werkloos, kunnen financieel moeilijk rondkomen en beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Het is voor professionals belangrijk te weten dat sport een middel is om mensen uit hun maatschappelijke isolement te halen. Als een kind sport, is dat niet alleen goed voor het kind, maar ook voor de ouder die komt kijken naar trainingen en wedstrijden of zelfs een vrijwilligersfunctie bekleedt binnen de club. Bij een vereniging verkeert zo’n ouder in een talige omgeving en leert hij mensen kennen; dat kunnen stapjes zijn op weg naar een betere positie. Sommige professionals zijn geneigd problemen puur vanuit hun vakgebied te benaderen. Maar sport kan ook een bouwsteen zijn.”

De netwerkbijeenkomsten in april kwamen voort uit de aanpak ‘Sport in het Jeugdnetwerk’. Wat dit inhoudt? Bart de Koning is gebiedscoördinator IJsselmonde bij Rotterdam Sportsupport. Hij zegt: ‘In elk gebied van Rotterdam is er sprake van een kernteam van professionals. De leden zijn afkomstig uit de sectoren sport, zorg en welzijn binnen dit gebied. Het kernteam bepaalt welke inzet nodig is om met behulp van sport de ontwikkeling van kwetsbare jeugd te stimuleren. De benadering wordt afgestemd op de behoeften en dynamiek in het gebied, waarna een duurzame samenwerking van sport, zorg en welzijn volgt om dit te bereiken. De door het CJG georganiseerde netwerkbijeenkomsten in IJsselmonde zijn hiervan een uitstekend voorbeeld.

Bewegen voor 2-jarigen
‘Het jonge kind en een gezonde leefstijl’ was het onderwerp bij korfbalvereniging Eureka, in Groot IJsselmonde-Zuid. Barendrecht: ‘Rotterdam mag trots zijn op een breed sport- en beweegaanbod. Maar voor de állerjongste kinderen zijn er nog weinig mogelijkheden. Daar kunnen professionals op inspelen, zo is benadrukt tijdens deze bijeenkomst. We zien soms bijvoorbeeld dat kinderen te veel en te lang in een Maxi-Cosi zitten en ouders niet goed weten hoe aan te sluiten bij de behoefte van de beweegontwikkeling van een kind. Een fysiotherapiepraktijk zou hiermee op een speelse manier aan de slag kunnen gaan. Wellicht zou Rotterdam Sportsupport dan kunnen helpen dit aanbod op te zetten. Het is goed dat professionals zich bewust zijn van dergelijke behoeften en mogelijkheden. Of denk aan zoiets populairs als Peuterdans of dansen met je baby in een draagdoek.’

Sociale vaardigheden
Tijdens de derde bijeenkomst betraden professionals de judomat. Dat gebeurde bij Judovereniging Hashi, in de Beverwaard. Barendrecht: ‘De sessies worden altijd georganiseerd bij een sport- of beweegaanbieder, omdat dan een goede indruk ontstaat van de sfeer ter plekke en van wat de club kan betekenen. Daarna kan een professional er ook enthousiast over vertellen tegen kinderen en hun ouders. JV Hashi heeft bijvoorbeeld veel ervaring met het verhogen van weerbaarheid bij kinderen die niet voor zichzelf durven op te komen of worden gepest. Of met het in toom brengen van beweeglijkheid bij kinderen die hypermobiel zijn, voortdurend willen stoeien met leeftijdsgenootjes en daardoor geen vriendjes en vriendinnetjes hebben.’

 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie