Vanmiddag is bekendgemaakt dat er ook voor sportverenigingen en -stichtingen een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro komt via het noodloket van Economische Zaken. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn worden op dit moment nader uitgewerkt. Het volgende is wel al bekend:

 • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
 • De aanvragende organisatie moet een KvK-nummer hebben;
 • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
 • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit.
 • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
 • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
 • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

De openstelling van het noodloket voor sportverenigingen wordt op dit moment doorgevoerd op de informatiekanalen van het Rijk en het RIVM. Klik hier voor de eerste informatie die hierover al te vinden is op de website van de Rijksoverheid. De gemeente Rotterdam heeft Rotterdam Sportsupport gevraagd dit bericht al te delen via onze communicatiekanalen. Zodra bekend is wanneer de regeling wordt opengesteld, zullen wij daarover communiceren.

Coronanoodfonds Sport

Daarnaast kwam zojuist het nieuws dat NOC*NSF vanuit haar eigen begroting zo’n 5 miljoen euro beschikbaar stelt aan bonden en verenigingen die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Het geld is primair bedoeld voor de breedtesport. Klik hier voor het nieuwsbericht dat zij hierover plaatsten.

Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport: “Dit is een belangrijk signaal dat de sport niet vergeten wordt. Het betekent zeker nog geen redding voor alle sportverenigingen, daar zijn meer regelingen voor nodig. Samen met de gemeente Rotterdam en het Sportbedrijf Rotterdam volgen we de landelijke ontwikkelingen en doen we ook lokaal hiervoor ons uiterste best. Tevens informeren wij Rotterdamse verenigingen zodra er meer bekend is over de regelingen vanuit het Rijk en NOC*NSF.”

Mocht je aanvullende of andere vragen hebben met betrekking tot het coronavirus en sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie