Is de accommodatie van jouw vereniging wel toegankelijk voor mensen met een beperking? Zo niet, dan kun je gebruik maken van de subsidie toegankelijkheid voor blijvende bouwkundige aanpassingen bij de gemeente Rotterdam. Een subsidieaanvraag wordt tot maximaal 35.000 euro toegekend. De subsidie aanvraag moet worden ingediend vóór 1 september 2017

Steeds meer Rotterdammers met een beperking doen in georganiseerd verband aan sporten en bewegen. Toch is hun deelname nog niet zo hoog als onder stadsgenoten zónder beperking. Een deel van de verklaring is dat de accommodatie of andere faciliteiten van sportverenigingen niet altijd optimaal aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om deuren die veel te smal zijn voor rolstoelgebruikers, mensen op krukken of personen die slecht ter been zijn. Of doven en slechthorenden die tijdens een training of wedstrijd te maken krijgen met fluitsignalen wanneer er juist met licht gewerkt zou moeten worden. Bedenk welke specifieke aanpassingen of verbeteringen jouw vereniging zou kunnen doorvoeren.

Eisen
Gemeente Rotterdam maakt het verenigingen graag mogelijk zaken te veranderen. Dit is mogelijk met de subsidieregeling Toegankelijkheid sportaccommodatie van breedtesportverenigingen. In dit document kun je ook vinden waaraan de aanvraag en de aanpassingen precies moeten voldoen. Benieuwd naar de technische eisen? Die download je hier.

Aanvraag
De subsidie is alleen bedoeld voor verenigingen met een eigen accommodatie. De club dient een plan, planning en offerte in bij de gemeente. Na een zwaarwegend advies van een expert van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) beoordeelt de gemeente of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

Hier lees je over de vernieuwde Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. Die gelden sinds 2014 voor nieuwe gemeentelijke binnensportaccommodaties. Een aantal bestaande sporthallen en zwembaden wordt aangepast volgens deze richtlijnen.

Rotterdam Sportsupport biedt verenigingen in de vorm van subsidies nog meer ondersteuning, lees hier meer.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum