De gemeente Rotterdam geeft subsidie aan organisaties voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris Sport. Deze combinatiefunctionaris stimuleert Rotterdammers die nog niet of weinig sporten of bewegen om in beweging te komen. Ook sportverenigingen kunnen een aanvraag voor deze Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) indienen, maar moeten er rekening mee houden dat 60% van de loonkosten zelf gefinancierd moet worden.

Het aanvragen van de subsidie gaat via deze link en kan tot uiterlijk 1 oktober. Het gaat hierbij om een subsidie voor het jaar 2022. Dit is ook het laatste jaar dat de regeling in de huidige vorm blijft bestaan. Vanaf 2023 komt er een aangepaste regeling, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien.

Belangrijkste voorwaarden

 • Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het duurzaam in beweging krijgen of het duurzaam aan het sporten krijgen van Rotterdammers die achterblijven in sport- en beweegdeelname en in aanvulling hierop het in beweging houden van deze Rotterdammers.

 • De activiteiten zijn in ieder geval gericht op:

  1. kinderen tot en met 6 jaar;
  2. jongeren van 13 tot en met 18 jaar;
  3. ouderen en kwetsbare volwassenen met een afstand tot beweging; of
  4. personen met een motorische, zintuigelijke, of mentale beperking of stoornis of met een chronische aandoening die het algemeen dagelijks functioneren belemmert.
 • De activiteiten zijn aanvullend op het bestaande sport- en beweegaanbod in Rotterdam.

 • Er is sprake van samenwerking met sport- en beweegaanbieders.

 • De activiteiten dragen bij aan duurzame verbindingen en samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg gezondheid, bedrijven en andere partijen in de wijk.

 • Een subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de loonkosten per fte per jaar, met een maximum van € 20.000 per fte.

 • De overige loonkosten van 60% dekt de subsidieaanvrager door middel van cofinanciering uit eigen inkomsten of cofinanciering van derden

Klik hier voor een overzicht met alle voorwaarden.

Hoe doen we de cofinanciering?

We kunnen ons voorstellen dat de cofinanciering een belemmering kan zijn voor sportverenigingen. Het aanschrijven van fondsen kan hier wellicht een oplossing voor bieden. Zo zijn er diverse lokale en regionale fondsen die sportverengingen kunnen aanschrijven. Rotterdam Sportsupport kijkt graag mee naar de mogelijkheden voor het aanschrijven van fondsen. Daarnaast biedt Rotterdam Sportsupport ondersteuning en kunnen we aandachtspunten meegeven bij het schrijven van een plan van aanpak. Klik hier voor meer informatie. Bekijk hier een totaaloverzicht van alle fondsen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie