Steeds meer sportverenigingen werken aan een klimaat waar jeugdleden een veilig gevoel hebben en zich daardoor goed kunnen ontwikkelen. In een veilig sportklimaat wordt positief gecoacht, kennen ouders en kaderleden hun rol en wordt gewenst gedrag gestimuleerd. Zo doen al veertien verenigingen hun voordeel met de Rotterdamse aanpak voor een veilig sportklimaat, een initiatief van de KNVB, de gemeente en Rotterdam Sportsupport.

Meer respect en plezier op en rond de voetbalvelden in Rotterdam. Dat is het doel van de Rotterdamse aanpak. Deelnemende verenigingen werken aan zes thema’s, vertelt pedagogisch adviseur Ineke Kalkman van Rotterdam Sportsupport.

‘Allereerst vormt een club een gedragscommissie die gedragsregels opstelt. Ten tweede creëren de verenigingen een omgeving waarin deze regels voor iedereen zichtbaar zijn en zien ze toe op naleving ervan. Het derde punt is dat de leden van de gedragscommissies van alle deelnemende clubs elkaar regelmatig treffen om kennis, ervaringen en oplossingen uit te wisselen. Verder schudden de leden van de jeugdteams zowel voor als na de wedstrijd de handen van hun tegenstanders en de scheidsrechter.’

Kalkman vervolgt: ‘Ten vijfde streven de clubs ernaar het gewenste sportklimaat te creëren met behulp van preventieve interventies. Die zijn gericht op trainers/leiders, arbitrage, ouders en bestuur. De interventies, vaak van Rotterdam Sportsupport of de KNVB, stimuleren gewenst gedrag. Voorbeelden? Positief coachen, weerbaarheidstraining voor scheidsrechters en pedagogische ondersteuning. Tot slot meten de deelnemende verenigingen de resultaten van de interventies. Draagt hun inzet daadwerkelijk bij aan een veilige omgeving op en rond hun sportvelden? Dit doen ze met behulp van enquêtes afkomstig van Rotterdam Sportsupport en de KNVB.’

Lees hier ‘Handen schudden bij Kocatepe‘ over één van de verenigingen die hebben gekozen voor Rotterdamse aanpak voor een veilig sportklimaat.

Elke vereniging die het onderlinge respect op haar accommodatie wil verbeteren, kan zich sowieso laten inspireren door de door Rotterdam Sportsupport opgestelde Gouden regels voor een veilig sportklimaat. U kunt ook bij Rotterdam Sportsupport terecht voor voorbeelden van gedragsregels, waarden- en normenbeleid en specifieke trainingen voor kader- en /of bestuursleden. Krijgt u specifieke zorgsignalen van leden? De pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport kunnen adviseren of ondersteunen. Voor meer informatie wendt u zich tot Ineke Kalkman: 010-242 93 15 en i.kalkman@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden