Een familievereniging die er minder goed in slaagt senioren bij de club te betrekken? Bij HSV Saints vond men het een mooie uitdaging daarin verandering te brengen. Het leidde tot de introductie van bean bag baseball in woonzorgcentrum Laurens Borgsate. Dat is een variant op honkbal die populair is in veel Amerikaanse verzorgingshuizen. De media-aandacht rondom die Nederlandse primeur leverde de club bovendien grotere naamsbekendheid op.

Sport kan veel voor zichzelf én andere sectoren betekenen door over grenzen heen te kijken. Neem honk- en softbalvereniging Saints. De club wil graag meer ouderen in beweging brengen. Henk Swinkels en Cees Rodenburg zochten daarom namens de vereniging contact met het nabijgelegen woonzorgcentrum Laurens Borgsate in Schiebroek.

Hun voorstel: bied bewoners van het centrum en senioren uit de buurt de mogelijkheid bean bag baseball te spelen in Laurens Borgsate. Bij deze vorm van honkbal probeert de deelnemer die aan de beurt is een pittenzak door een van de gaten in een bord te gooien. Afhankelijk van het resultaat wandelt hij vervolgens naar een bepaalde stoel – een honk – in de speelruimte. HSV Saints gaf in het najaar een demonstratie voor de bewoners en activiteitenbegeleiders. De reacties waren zó positief, dat de honkbalvorm werd opgenomen in het gebruikelijke activiteitenprogramma. Medewerkers van Laurens Borgsate leiden de sessies nu zelf.

Eind januari verzorgde HSV Saints opnieuw een demonstratie, ditmaal bij verzorgingshuis Aafje Schiehoven-Wilgenplas. Inmiddels is er ook interesse vanuit Stichting Humanitas en huizen in Delft en Waalwijk. Buurtsportcoach Hans Verwaaijen van Rotterdam Sportsupport: ‘De ambitie is nu zelfs om in het voorjaar een groot toernooi voor verzorgingshuizen te organiseren.’

Hij vervolgt: ‘HSV Saints merkt tijdens de demonstraties dat het enthousiasme en het eerlijke en oprechte plezier van de bewoners aanstekelijk werken op de vrijwilligers. Bean Bag Baseball lijkt een win-win situatie te zijn. Bewoners van verzorgingshuizen vinden het leuk en de club krijgt landelijke naamsbekendheid binnen de honk- en softbalwereld.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging