Samen sta je sterk. Dat geldt ook voor sportverenigingen. Neem de tien Rotterdamse clubs van het samenwerkingsverband ‘Korfbalstimulering Rotterdam’. Al tien jaar trekken zij gezamenlijk op om de bekendheid van hun sport in de stad te vergroten. Korfbal is een trendsetter gebleken. Combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport hebben nu onder meer als taak in vijftien sporttakken de stadsbrede samenwerking te stimuleren.

‘Bouw als vereniging geen muurtje om jezelf heen. Doe je voordeel met elkaars pluspunten.’ Dat zegt Cees Dekker. De voorzitter van korfbalvereniging ckv N.I.O. is vanaf de eerste minuut – tien jaar geleden – betrokken bij Korfbalstimulering Rotterdam. Dat initiatief groeide uit tot een lichtend voorbeeld voor andere sporttakken.

Dekker vertelt: ‘Het aantal korfballers daalde destijds in Rotterdam. Alle verenigingen hadden ermee te maken. Tegelijkertijd besefte elke club dat het moeilijk zou worden op eigen houtje het tij te keren en aan ledenwerving- en behoud te doen. Gezamenlijk maak je een grotere kans bekendheid te geven aan je sport én aan het fenomeen verenigingsleven. Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en de gemeente Rotterdam maakten gelden vrij voor een verenigingsmanager die in Rotterdam het proces zou gaan begeleiden. Later kwam er een combinatiefunctionaris, die onder meer korfbalclinics ging geven op scholen.’

Prikkel
De combinatiefunctionaris en vele vrijwilligers van de verenigingen waren in de afgelopen jaren betrokken bij promotieactiviteiten. Zowel op wijkniveau als rondom topsportevenementen in de stad konden kinderen deelnemen. Dekker: ‘Er is een plan waaraan alle verenigingen hebben bijgedragen en waaraan ze zich hebben gecommitteerd. Je voelt je dus verplicht serieus aan de slag te gaan. De prikkel is groter dan wanneer het een initiatief is van een enkele vereniging.’

Brede maatschappelijke blik
Tien jaar na de aftrap van Korfbalstimulering Rotterdam is de vraag of het vruchten heeft afgeworpen. Dekker: ‘We kunnen geen vergelijking maken met de situatie waarin Korfbalstimulering Rotterdam er niet zou zijn geweest, maar we hebben het ledenaantal in elk geval stabiel kunnen houden. Een belangrijkere conclusie is misschien wel dat maar liefst vijf van de tien korfbalclubs inmiddels Sportplusvereniging zijn. Ze hebben zich ontwikkeld tot verenigingen met een brede maatschappelijke blik die zoveel mogelijk doelgroepen proberen te bereiken. Senioren bijvoorbeeld. Sportplusverenigingen zijn in staat met gemeentelijke instanties na te denken over manieren om maatschappelijke doelen te bereiken en zo meer mensen bij de samenleving te betrekken.’

Kennis delen
Marita Verkaik was destijds verenigingsmanager Korfbalstimulering Rotterdam. De huidige teammanager van Rotterdam Sportsupport: ‘Het initiatief bleek succesvol te zijn en heeft onder meer geleid tot sterkere korfbalverenigingen en tot combinatiefunctionarissen in nog veel meer sporttakken. Clubs in andere takken van sport vinden elkaar eveneens steeds vaker voor gezamenlijke promotie en ledenwerving, maar ook komen bijvoorbeeld hun penningmeesters bij elkaar om kennis te delen, stellen ze gezamenlijk een toekomstvisie op, leveren ze een bijdrage aan evenementen in de stad of laten ze trainers samen een opleiding volgen.’

Dekker: ‘Ik ben trots dat het de verenigingen binnen Korfbalstimulering Rotterdam is gelukt wederzijds vertrouwen te kweken, dat we bijvoorbeeld financiële kennis uitwisselen. Maar een dergelijk proces kost tijd.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker