We zijn inmiddels alweer een aantal maanden onderweg in 2014. Rotterdam Sportsupport sluiten het voorgaande jaar pas écht af met ‘Terugblik / Vooruitblik’. Het exemplaar waarmee we terugblikken op 2013 en een blik werpen op 2014, is zojuist gepubliceerd.

Onderaan dit bericht is de Terugblik / Vooruitblik digitaal te lezen. In de uitgave blikken we – vaak verteld vanuit de sporters, bestuurders en partners – een fraai beeld van onze activiteiten in het vorige jaar. Ook werpt het document een blik op onze ambities voor dit jaar.

2013 was voor Rotterdam Sportsupport het tiende operationele jaar. Een veelbewogen jaar met onder meer:

  • Een (landelijk) opgeschaald Sportcongres en een jubileummagazine.
  • Het jaar waarin we gebieds(in)gericht zijn gaan werken, inclusief aanpassingen in de structuur en bedrijfsvoering en zonder dit ten koste te laten gaan van onze resultaten.
  • De start van ‘Bewegen naar Werk’, waarin sportverenigingen zich inzetten om mensen uit de bijstand te krijgen.
  • Het bouwen aan Scoren met Energie, waarmee sportverenigingen energie en dus kosten kunnen besparen.
  • De competities van Challenge010 op het voortgezet onderwijs die zijn uitgebreid naar de hele stad en over meerdere sporttakken.
  • Nieuw aanbod en mooie evenementen voor de Rotterdamse gehandicaptensport.
  • De ontwikkeling van de Sportplusverenigingen, die zich meer en meer opwerpen als maatschappelijke partners in de wijk.
  • De buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen, die een onmisbaar onderdeel van ons team zijn geworden.

De Terugblik / Vooruitblik brengt aan de hand van verhalen uit de dagelijkse sportpraktijk in beeld waar Rotterdam Sportsupport, samen met de sportverenigingen en andere relaties, aan werkten. De uitgave is online te lezen via deze link: http://bit.ly/Terugblik2013. We hebben tevens enkele papieren versies. Wilt u er één ontvangen? Stuur dan uw adresgegevens naar info@rotterdamsportsupport.nl en we sturen u een exemplaar toe.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander