Snel en succesvol aan de slag met belangrijke thema’s voor uw vereniging? Bestel of download handboeken van Rotterdam Sportsupport. Die zijn gebaseerd op de verenigingspraktijk en vormen een leidraad voor een doelmatige aanpak. De onderwerpen: social media, besturen met een visie, financiële administratie, nieuwe sportbestuurders, sponsorwerving en ledenwerving en -behoud. Bestuurs-, commissie- en andere kaderleden doen er hun voordeel mee.

Al heel wat sportverenigingen konden verbeteringen realiseren of werkzaamheden efficiënter en deskundiger uitvoeren dankzij handboeken van Rotterdam Sportsupport. Medewerkers van de organisatie hebben de boeken volledig toegespitst op de dagelijkse praktijk en behoeften van verenigingen.

Social media

Social media kunnen verenigingen onder andere helpen bij werving van vrijwilligers, versterking van het sponsornetwerk, daling van communicatiekosten, vergroting van hun bereik en versteviging van binding met leden en niet-leden. Het handboek social media is een papieren uitgave. Zolang de voorraad strekt, kunnen Rotterdamse sportverenigingen het gratis bestellen via info@rotterdamsportsupport.nl.

Besturen met een visie

Als bestuurders doen waar ze goed in zijn en wat tot hun eigenlijke takenpakket behoort, hebben ze de rust en het overzicht een sterkere en toekomstbestendige vereniging te creëren. Het handboek Besturen met een visie is een papieren uitgave. Zolang de voorraad strekt, kunnen Rotterdamse sportverenigingen het gratis bestellen via info@rotterdamsportsupport.nl.

Ledenwerving- en behoud

Hoe kunt u de aantrekkingskracht van uw vereniging zodanig vergroten, dat zich meer leden melden? Welke activiteiten kunt u organiseren en wat is de beste manier om potentiële leden te benaderen? Download hier het handboek ledenwerving en -behoud.

Sponsorwerving

Sponsorwerving is een speciale tak van sport. Ook u kunt die leren beheersen. Maak sponsorbeleid, benoem een sponsorcommissie, stel vast welke bedrijven potentiële sponsors zijn van uw club en zorg ervoor dat sponsors óók gebaat zijn bij een verbintenis. Download hier het handboek sponsorwerving.

Financiële administratie

Begrotingen, jaarrekeningen, fiscale zaken en nog heel wat meer. Van sportverenigingen wordt flink wat financiële kennis gevergd. Download hier het handboek financiële administratie.

Nieuwe sportbestuurder

Nieuwe verenigingsbestuurders kunnen tegen zaken aanlopen die hen onbekend zijn. Dan is het handig snel en overzichtelijk de basiskennis op een rijtje te hebben die nodig is voor een goede taakuitvoering. Download hier het handboek voor de nieuwe sportbestuurder.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden