Nog even en het is weer Oud en Nieuw. Helaas vinden er nog te vaak vernielingen plaats tijdens de jaarwisseling.

Daarom geven we sportverenigingen een aantal tips:

  1. Zorg dat uw accommodatie schoon en leeg is;
  2. Let op plekken waar brand kan ontstaan. Brievenbussen en vuilnisbakken dichtmaken of weghalen, ramen sluiten om te voorkomen dat vuurwerk naar binnen kan;
  3. Laat in kantine de lichten een nachtje branden. Het wekt de indruk dat er iemand is en het is moeilijker ongezien bij en rond de accommodatie te lopen;
  4. Hang een lijst met contactpersonen (en telefoonnummers) op de deur. Hulpdiensten kunnen zo makkelijk de juiste mensen bereiken, als dat nodig is;
  5. Vraag omwonenden om het gebouw in de gaten te houden.

Tijdens de jaarwisseling is het Centraal Meldpunt Vernielingen (CMV) van Gemeentewerken actief. Schade die tijdens de jaarwisseling aan accommodaties van SenC ontstaat, moet gemeld worden bij het CMV. Het CMV doet vervolgens aangifte van deze schade bij de politie. De politie past de inzet op straat aan door hotspots aan te wijzen. Het proces werkt op de volgende manier: u stuurt een mail naar Gemeentewerken (Michael Verhoeven mgj.verhoeven@rotterdam.nl) met de volgende informatie:

  • Naam contactpersoon van de vereniging
  • Naam sportaccommodatie
  • Adres sportaccommodatie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Daarna krijgt de vereniging een mail terug waarin wordt bevestigd dat een account is aangemaakt en krijgt de vereniging de inloggegevens. De vereniging logt vervolgens in bij het CMV (via een weblink) en rapporteert wat er precies is vernield.

We hopen uiteraard dat er deze jaarwisseling geen schade wordt aangericht en wensen u fijne feestdagen en een sportief 2015!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

strategisch adviseur
Martijn Blok