Onbeperkt sporten is nog niet voor iedereen mogelijk. Rotterdam telt circa 60.000 mensen met een beperking, variërend van auditieve of visuele beperkingen tot aan chronische ziekten en verstandelijke beperkingen. Wat kun je als sportvereniging doen voor deze kwetsbare doelgroep? Welke (financiële) kansen zijn er om deze groep aan je club te binden? En waar moet je rekening mee houden?

Algemene tips

De gemeente Rotterdam heeft een flyer ontwikkeld over toegankelijk sporten en bewegen. Deze bevat  praktische tips over hoe je als vereniging rekening kunt houden met mensen met een beperking. Een overzicht van enkele algemene tips:

  • Het is niet altijd nodig om je sportaanbod uit te breiden voor mensen met een beperking. Soms is het al genoeg om het huidige aanbod opnieuw onder de aandacht te brengen. Of is het doorvoeren van enkele eenvoudige aanpassingen al genoeg.
  • Ga in gesprek met mensen met een beperking of chronische ziekte. Vraag hen of ze extra ondersteuning nodig hebben. Of als je dingen wilt veranderen. Bekijk samen de mogelijkheden. Blijf met hen in gesprek over de voortgang.
  • Neem voor tips en inspiratie contact op met andere sport- en beweegaanbieders, die al aanbod hebben voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Je vindt hen via de site www.unieksporten.nl.
  • In Rotterdam zijn er verschillende organisaties die adviezen kunnen geven over het onbeperkt sporten en bewegen, zoals Rotterdam Sportsupport.

Klik hier voor de gehele flyer. Daarnaast werkt de gemeente met het project Rotterdam Onbeperkt aan een stad die beter toegankelijk is voor iedereen.

Subsidiemogelijkheden

  • Landelijke BOSA-regeling: De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik kunnen maken met een subsidie tot 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Klik hier voor de belangrijkste informatie en voorwaarden.
  • Gemeentelijke 1/3-regeling: De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. Sportverenigingen kunnen een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties ontvangen. Klik hier voor de belangrijkste informatie en voorwaarden.

Het NOC*NSF heeft een stimuleringsbudget in het leven geroepen die onder meer gericht is op mensen met een fysieke beperking zich thuis te laten voelen op de sportvereniging. Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je als vereniging een beroep kunt doen op dit budget.

Een steuntje in de rug        

Met de actie ‘Een steuntje in de rug’ faciliteren Univé en Fonds Gehandicaptensport initiatieven die sport en bewegen voor mensen met een handicap bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van materiaal of het organiseren van G-toernooien. Heeft jouw vereniging een mooi idee of initiatief dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Lees hier meer en meld jouw idee of initiatief aan!

Uniek Sporten heeft daarnaast in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hulpmiddelenplatform gelanceerd: Uniek Sporten Hulpmiddelen. Hier kunnen privé personen terecht voor advies, aanvraag én de financiële afhandeling van hun sporthulpmiddel. Lees hier meer.  

Contactpersonen Rotterdam Sportsupport

Kim Santbulte

Kim Santbulte

verenigingsconsulent Leden

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers