Veiligheid op en rond voetbalvelden is een gedeelde verantwoordelijkheid en vraagt om structurele aandacht. Daarom moeten we er allemaal voortdurend aandacht aan besteden en de krachten bundelen. Dat is de conclusie van de platformbijeenkomst van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen, die vorige week woensdag plaatsvond. Avondvoorzitter Ton Hendrickx ging daar in gesprek met Bart Gaell (gemeente Rotterdam), Gert-Jan Lammens (Rotterdam Sportsupport), Sjors Brouwer (KNVB) en Ferry de Haan (BVO Excelsior).

Verder werd besproken dat de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen nooit ‘af’ is. De Rotterdamse aanpak gaat om voortdurend samen optrekken voor bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid op en rond de velden. In de toekomst zal er meer aandacht zijn voor VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) en ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt ingezet op vertrouwens(contact)personen, kennismakingsgesprekken met vrijwilligers, richtlijnen voor trainers, pedagogische ondersteuning en combinatiefunctionarissen. Excelsior gaat meer inzetten op dit onderwerp, opdat ze een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Bovendien kan het meisjes- en vrouwenvoetbal voor een betere sfeer zorgen binnen de vereniging.

KNVB

De KNVB is voornemens startbijeenkomsten te faciliteren waarbij trainers en aanvoerders voorafgaand aan de competitie elkaar ontmoeten. Op die manier wordt er een basis gecreëerd van plezierige omgang met elkaar. Vanuit de zaal werden zichtbaarheid als bestuurslid, goede communicatie en transparantie zowel intern als extern als belangrijke punten opgemerkt. Op die manier kunnen we elkaar beter bereiken en complimenten, goede ideeën en incidenten bespreekbaar maken. Maar liefst 8 van de 10 verenigingen die aanwezig waren zijn bereid om een nog niet aangesloten vereniging mee te nemen naar de eerstvolgende platformbijeenkomst. Zeg het voort!

 

Sportiviteit, respect en plezier staan centraal binnen de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. De KNVB en Rotterdam Sportsupport helpen verenigingen dit te realiseren.

Klik hier voor meer informatie over mogelijke interventies van het programma Veilig Sportklimaat.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse