Tien meiden en één jongen mochten 8 november hun diploma ‘Gymnastiek Assistent Leider 1’ in ontvangst nemen. Alinda Korteland, combinatiefunctionaris turnen bij Rotterdam Sportsupport, gaf hen de cursus. Zij blogt over deze ervaring. ‘Mooi om deelnemers te zien groeien in het lesgeven en te zien dat ze steeds meer zelfvertrouwen kregen.’

De eerste cursus is geweest. Tien meiden en één jongen hebben de cursus ‘Gymnastiek Assistent Leider 1’ gevolgd en afgerond. Zij hebben het officiële diploma op zak, supertof! Wat hebben zij nou precies gedaan en wat heb ik daar als combinatiefunctionaris turnen voor rol in gespeeld?

Om te beginnen: deze cursus heb ik gegeven, omdat ik merk dat er een tekort is aan trainers. Dus, hoe jonger ze beginnen hoe beter zij worden als trainer. Ik ben cursisten gaan werven bij verenigingen in Rotterdam. Daar zijn ze op zoek gegaan naar potentiële kandidaten met talent voor lesgeven. Elf enthousiaste kinderen (9 meiden en 1 jongen tussen de 10 en 14 jaar) van de verenigingen K&V Rotterdam, ASV Advendo en GV Ommoord meldden zich aan.

Ik heb het getroffen met deze groep cursisten. Al snel bleek dat ze de basisvaardigheden om les te kunnen geven snel oppikten, dus konden we met praktijkoefeningen aan de slag. Tijdens de praktijkoefeningen stonden we steeds eventjes stil bij de didactische vaardigheden.

Wat moesten de deelnemers doen?
Ze moesten samenwerken en warming-ups verzinnen met als doel spieren warm te laten worden en in de sfeer van de les te komen. En wat is nou de beste manier om een radslag te vangen? Dat, en andere oefeningen, hebben wij tijdens de bijeenkomsten uitgezocht en bij elkaar geoefend.

De taak van combinatiefunctionaris
Maar wat deed ik daar dan precies als combinatiefunctionaris turnen? Mijn rol was het begeleiden van de cursisten. Ik gaf hen tips en liet ze veel nadenken. Waar kun je het beste staan? Wat doe je als je in deze situatie komt? Wat als ze het al beheersen? Hoe ga jij het makkelijker maken? Over deze vragen moesten ze nadenken. Het werkte! Ik kon de meiden en jongen zien groeien in het lesgeven en zag dat ze steeds meer zelfvertrouwen kregen.

Het diploma
De deelnemers hadden natuurlijk ook huiswerk: het uitvoeren van de opdrachtjes bij zijn of haar turnvereniging. Ze hadden een boekje met daarin 19 opdrachten. Na de eerste bijeenkomst moesten zij 9 opdrachtjes uitvoeren en na de tweede de rest. Alles met een voldoende afgerond? Dan heb je recht op het diploma. Dat lieten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. We maakten er een gezellige middag van waarbij iedereen zijn of haar diploma in ontvangst mocht nemen, in het bijzijn van familie.

Het waren gezellige bijeenkomsten, waar veel werd geleerd én gelachen. Ik heb de cursus met veel plezier gegeven en kijk nu alweer uit naar de volgende lichting enthousiaste cursisten. Ook voor mij zijn deze trainingen leerzaam. Het leukste dat mij dit keer is bijgebleven is dat de cursisten onderling snel een klik hadden. Niemand vond het bijvoorbeeld erg door wie zij werd gevangen.

Wil je meer informatie over de cursus? Neem dan contact op met Alinda Korteland (a.korteland@rotterdamsportsupport.nl), combinatiefunctionaris turnen bij Rotterdam Sportsupport. De clubs kunnen bij haar aankloppen met vragen als: Wanneer start de volgende cursus? Aan welke voorwaarden moeten de cursisten voldoen? Wat houdt het diploma precies in?

Inzet combinatiefunctionaris
Om meer jeugd aan het sporten te krijgen, met name in wijken waar sprake is van overgewicht onder de jeugd, zet Rotterdam Sportsupport in opdracht van de gemeente Rotterdam combinatiefunctionarissen in. De combinatiefunctionarissen organiseren extra sportactiviteiten voor de Rotterdamse jeugd tot 18 jaar en zij versterken de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Wanneer er een combinatiefunctionaris in jouw tak van sport is kan deze jouw vereniging ondersteunen bij onder meer Het verzorgen van clinics, Het opzetten en uitvoeren van activiteiten, het ondersteunen van jouw vereniging bij het enthousiasmeren, werven en behouden van jeugdleden, het opstarten van nieuw aanbod voor jeugd tot 18 jaar, het coördineren van de uitvoering van (stadsbrede) promotie- en ledenwervingsactiviteiten en het stimuleren van sporttakgebonden samenwerking tussen de verenigingen onderling.


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent