Iedere trainer wil met zijn woorden en oefenvormen zo goed mogelijk aansluiten bij de beleving van zijn groep. Bij kinderen met gedragsproblematiek is dat soms lastig. Daarom kunnen trainers van sporters met een beperking zichzelf laten trainen door de combinatiefunctionaris van Rotterdam Sport op Maat. Zij observeert tijdens een training en geeft vrijwilligers daarna tips om de sessie beter toe te snijden op bijvoorbeeld kinderen met autisme.

We beginnen met een tik-spel, daarna gaan we drie tegen drie voetballen en we sluiten af met een rondje dribbelen om het voetbalveld. Natuurlijk, iedere sporter heeft behoefte aan structuur en duidelijkheid, maar dat geldt nóg meer voor mensen met een autistische stoornis. Begin een training voor hen dus met een heldere en overzichtelijke opsomming van de activiteiten vandaag. Zo komen zij niet voor verrassingen te staan en worden ze niet door onverwachte gebeurtenissen overvallen.

Combinatiefunctionaris Lucia van der Laarse zegt: “Personen met autisme houden niet van verrassingen. Structuur maakt een situatie duidelijk, voorspelbaar en overzichtelijk. Door te vertellen over de opbouw van een training, geef je structuur in tijd. Je kunt gebruikmaken van tekeningen van de activiteiten om het te visualiseren.”

De trainer doet er ook verstandig aan structuur te geven aan plaats en ruimte. Van der Laarse: ‘Laat de kinderen aan het begin van de training altijd in dezelfde situatie staan. Bijvoorbeeld in een kring of op een rij.’ Zij vervolgt: ‘Soms zijn er oefeningen die veel ruimte vereisen en plaatsvinden op een niet afgebakend terrein. Maak ook dan duidelijk binnen welke grenzen een kind moet blijven. Zo van: je gaat niet verder dan deze lijn.’

Materialen vergen eveneens heldere uitleg. Van der Laarse: ‘Laat het materiaal goed zien aan de kinderen en geef aan waar het voorwerp voor bedoeld is. Houd er ook rekening mee dat kinderen verward kunnen raken wanneer je bij dezelfde activiteiten niet ook hetzelfde materiaal gebruikt. Tijdens oefening A geef je ze dus bijvoorbeeld altijd een bal met kleur B.’

Tot slot geeft een trainer van kinderen met een autistische stoornis structuur aan zichzelf en aan wat hij doet. Van der Laarse: ‘Gebruik voor bepaald gedrag altijd hetzelfde gebaar. Klap bijvoorbeeld als iedereen bij elkaar moet komen. Of steek je hand omhoog steken als iemand mag beginnen met rennen of gooien.’

Rotterdam Sport op Maat kan verenigingen helpen hun trainingen in te richten op leden met speciale behoeften. Meer weten over het aanbod van ‘Train de trainer’ en mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling? Zoek contact met Lucia van der Laarse via info@rotterdamsportopmaat.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen