Met een laagdrempelig en veelzijdig sportaanbod probeert TTV Alexandria ’66 al jarenlang de samenwerking met zorg- en welzijnspartijen te zoeken. Leden reageren enthousiast, de vereniging wordt voor alle doelgroepen aantrekkelijker en ook op persoonlijk vlak levert de komst van nieuwe sporters een hoop op.

“Wij willen een vereniging zijn voor iedereen.” Vanuit die gedachte biedt Saskia Meijer, voorzitter van tafeltennisvereniging Alexandria ’66, al jaren aan zoveel mogelijk verschillende doelgroepen een geschikte plek binnen de vereniging. En dat is ook na al die tijd nog steeds hard nodig. “Je moet blijven beseffen dat niet iedereen zomaar jouw vereniging binnenstapt, hoe laagdrempelig het aanbod ook is. Daarom moet je actief de samenwerking blijven zoeken.”

“Een deelnemer kwam laatst naar mij toe en zei: ik wilde altijd al tafeltennissen, maar ik heb nooit gedurfd de stap naar een vereniging te zetten. Dan sta ik bijna met tranen in mijn ogen.”

Saskia Meijer (TTV Alexandria ’66)

Tranen in de ogen

Al sinds 2012 zijn Meijer, andere bestuursleden en vrijwilligers van TTV Alexandria ’66 bezig met het betrekken van andere partijen bij de tafeltennissport. Via de sportconsulenten van SportMEE vonden sporters met een beperking of een chronische ziekte de weg naar de hal. De samenwerking met de bewegingsagogen van Rijndam Revalidatie zorgde ervoor dat mensen met een batje in hun handen langzaam een terugkeer naar bewegen konden maken. En omdat de vereniging meedoet met Beweegcoach-programma, sturen fysiotherapeuten en huisartsen mensen door naar de tafeltennishal.

“In september zijn wij ook begonnen met het OldStars-programma. Dat is een bewegingsactiviteit voor 55-plussers die wordt gecombineerd met tafeltennisactiviteiten. Het programma heeft twee belangrijke doelen. Natuurlijk willen we deze doelgroep aan het bewegen krijgen, maar door het programma doen de deelnemers ook weer nieuwe sociale contacten op.”

Meijer is niet alleen blij met het aantal deelnemers aan het programma, ook de reacties zijn hartverwarmend. “Een deelnemer kwam laatst naar mij toe en zei: ik wilde altijd al tafeltennissen, maar ik heb nooit gedurfd de stap naar een vereniging te zetten. Dan sta ik bijna met tranen in mijn ogen. Dit zijn mensen die anders misschien nooit meer met beweging in aanraking waren gekomen.”

Saskia Meijer van TTV Alexandria ’66 met de aanvoerdersband van Omarm Rotterdam.

Wachtlijsten

Het belangrijkste advies van Meijer aan andere verenigingen die ook deze stap willen zetten: zoek de samenwerking! Het is precies wat Alexandria ’66 zelf ook heeft gedaan. Niet alleen om verschillende groepen aan de vereniging te kunnen binden, maar ook om de sporthal toegankelijk te kunnen maken voor alle sporters. “Door de goede contacten met de gemeente en Rotterdam Sportsupport hebben wij financiële ondersteuning gekregen zodat onze hal rolstoeltoegankelijk is geworden.”

“Maar wij merken als vereniging sowieso dat wij door alle samenwerkingen en het betrekken van alle doelgroepen onszelf op de kaart hebben gezet. Het beeld dat buitenstaanders van de vereniging hebben is veel positiever geworden. Ook de reguliere trainingsgroepen hebben nu vaak te maken met wachtlijsten.”

Daarnaast wijst ze op het belang van het hebben van een duidelijk plan. “Het is vaak een project van de lange adem. Zorg dat je als vereniging met andere partijen zoals Rotterdam Sportsupport een duidelijk stappenplan opzet. Gebruik het netwerk van andere partijen en zet niet te grote stappen. De cirkel wordt vanzelf groter als de eerste positieve reacties binnenkomen.”

Veel gebracht

De focus op nieuwe doelgroepen en bijbehorende samenwerkingen met andere partijen is niet alleen goed geweest voor TTV Alexandria ’66. Ook voor Meijer persoonlijk heeft het contact met alle zorg- en welzijnspartijen veel gebracht. “Ik ben training gaan geven aan de tafeltennissers met een beperking, ben gediplomeerd tafeltennistrainer geworden en ben mijn eigen bedrijf binnen het para-tafeltennis begonnen.”

Sportplus bestaat tien jaar en dat vieren wij door ambassadeurs van de beweging in het zonnetje te zetten. Sportplusverenigingen zijn vitale en veilige sportverenigingen die van extra betekenis zijn voor hun leden, de wijk en de stad. Deze voorlopers in de sport in Rotterdam en het land organiseren en besturen met lef en zijn vanuit hun eigen DNA gemotiveerd om in te spelen op behoeften en nieuwe ontwikkelingen. Sportplusverenigingen zetten de toon en worden gezien als belangrijke partners in het sportbeleid.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent