Voetbalvereniging JHR besloot werkelijk de mens centraal te stellen. Het resultaat: een verdubbeling van het ledenaantal in nog geen twee jaar.

‘Vroeger dropten de meeste moeders hun kinderen hier voor de training en vertrokken ze direct weer naar huis. Nu is tijdens trainingen de kantine gevuld met kletsende ouders en verricht menigeen zelfs taken voor de vereniging. Denk aan het invullen van inschrijfformulieren voor nieuwe leden.’

Dat vertelt Simon Kalika. Bij JHR is hij jeugdbestuurslid met de portefeuille technische zaken. De club streefde naar een veilig sportklimaat en ontwikkelde daartoe zelf een model: RAFE. De afkorting staat voor: respect, acceptatie, fatsoen en eerlijkheid.

Verbinden
Kalika: ‘Binnen onze club zijn 20 tot 25 etniciteiten vertegenwoordigd. Leden hebben de meest uiteenlopende achtergronden; er zijn verschillende talen, gewoonten en opvattingen. Wij zijn op zoek gegaan naar een manier om al die leden met elkaar te verbinden. Wat ons betreft was er geen andere keuze: als we een bloeiende vereniging willen zijn en iets willen bereiken, ook voor de wijk, kun je dat alleen doen door samen op te trekken. We hebben niet gekeken naar religie, achtergrond, cultuur, geslacht, geaardheid en dat soort zaken, want dat zijn nu eenmaal feiten. Onze aandacht ging uit naar de mens en hoe we dus mensen konden verbinden.’

Belangrijke vraag
Een kleine groep leden, onder wie Kalika, stelde zich begin 2015 een vraag: hoe zouden wij zelf willen worden behandeld als we bij wijze van spreken opeens in China waren beland?

Hij zegt: ‘We kwamen uit op RAFE. Wat betreft de R: als je zelf respect geeft, krijg je ook respect. Wat betreft de A: het doel is dat mensen verschillen accepteren. Als metafoor zeg ik weleens: niet iedereen drinkt dezelfde limonade. Sterker: niet iedereen drinkt limonade, sommigen hebben liever een biertje. Accepteer dat van elkaar. Met de F van ‘fatsoen’ bedoelen we dat je je binnen de vereniging gedraagt zoals je je thuis gedraagt. De E van ‘eerlijkheid’ is best lastig, want een beetje subjectief: mensen kunnen er verschillende opvattingen over hebben. Toch verstaan de meeste mensen er grotendeels hetzelfde onder.’

Goede eigenschappen
Kalika en de andere initiatiefnemers zorgden ervoor dat RAFE ging leven bij de vereniging. Hij noemt voorbeelden. ‘Voorafgaand aan een training of wedstrijd geven jeugdtrainers de ouders een hand. Bedankt dat u komt kijken. Of ze plannen een gesprek met een jeugdlid dat niet goed presteert op school of dat last heeft van negatieve beeldvorming over zijn etnische groep in kranten en op tv. Tijdens zo’n sessie worden de goede eigenschappen van het lid benadrukt. Of er zijn stimulerende woorden, zoals: jouw ouders en broertje zullen trots op je zijn wanneer je weer goede cijfers haalt op school. Leden denken en handelen zelf ook meer vanuit RAFE. Zo zijn elke zaterdag A-junioren als scheidsrechter actief bij pupillenwedstrijden.’

Opbloeien
De resultaten van dit alles? Het zijn er te veel om op te noemen. Kalika: ‘Het is in elk geval belangrijk dat we zien dat mensen zich hier prettig voelen. Je ziet ze opbloeien. Voorheen kon het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand die niet zo goed Nederlands sprak een beetje verloren in de kantine stond. Nu tonen anderen belangstelling voor hem en ontdekken dat hij een warm mens is of een groot gevoel voor humor heeft.’

Geen hogere wiskunde
Hij vervolgt: ‘Voelen is het kernwoord. Uiteindelijk is emotie belangrijker dan ratio. Dat wil ik graag meegeven aan andere clubs: je kunt allerlei afspraken maken en organisatieschema’s opstellen, maar als het bestuur niet met gevoel handelt en dus geen rekening houdt met het gevoel van anderen, zal je minder snel succes oogsten. Het is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je op een oprechte manier de mens centraal stelt. Bij ons is dat aanvankelijk gedaan door een kleine groep, die er langdurig veel tijd in heeft gestoken. Daarna gingen anderen ernaar handelen en ontstond een cultuur die was geïnspireerd door RAFE.’

Sinds het ontstaan van RAFE verdubbelde het ledenaantal tot 500. De groei gaat nog steeds door. ‘We verwachten er aan het eind van het seizoen 600 te hebben’, zegt Kalika. ‘Mensen blijken erbij te willen horen. RAFE Heeft ons ook drie meisjesteams opgeleverd die meedoen aan de competitie. En de participatie van ouders is flink verbeterd.’

Sportbuurthuis van de toekomst
Hij sluit af met een ambitie en – daaraan gekoppeld – de vraag om hulp en expertise. ‘Wij streven op onze accommodatie naar een buurthuis dat zeven dagen per week geopend is en waar mensen niet alleen terecht kunnen om te sporten, maar bijvoorbeeld ook om aan te kloppen met hulpvraagstukken. Denk aan iemand die schuldhulpverlening nodig heeft. Of denk aan een kind met wie het niet goed gaat op school of een risicojongere die dreigt af te glijden. JHR is een open vereniging, steeds meer mensen weten ons zoals gezegd te vinden. Het zou mooi zijn als die mensen hier op verschillende vlakken kunnen worden bijgestaan, dat andere partijen hun kennis inbrengen en dat bijvoorbeeld een loket voor rechtshulp wordt geopend.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie
Laura van Velzen