Sportverenigingen hebben recent een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel. Het bestuur is verplicht om de UBO (‘ultimate beneficial owner’, in goed Nederlands: de uiteindelijke belanghebbende) te registreren. UBO zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie.

Een sportvereniging kent geen eigenaar zoals een bedrijft heeft. De KvK heeft regels opgesteld welke personen zeggenschap over een vereniging (kunnen) hebben. Allereerst wordt gekeken of personen (i) voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn; of (ii) voor meer dan 25% stemgerechtigde zijn; of (iii) houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen zijn. Omdat dit bij sportverenigingen – onder normale omstandigheden – niet het geval is, geldt voor hen het volgende:

Alle hoger leidinggevenden van de sportvereniging dienen ingeschreven te worden als UBO. Dit zijn alle mensen die als statutair bestuurder van de sportvereniging in het Handelsregister ingeschreven staan. De UBO-inschrijving is dus niet op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Let op dat de UBO-registratie ook voor stichtingen geldt, bijvoorbeeld de beheerstichting van een tenniscomplex. Onderzoek of een van bovenstaande criteria van toepassing is. Zo niet, dan zullen – net al bij de vereniging – de statutair bestuurders die in de KvK staan ingeschreven ook als UBO moeten worden geregistreerd.

Hoe werkt de inschrijving?

Dit kan heel gemakkelijk online. Als je de statutair bestuurders moet inschrijven, hoef je geen documenten aan te leveren waaruit het belang blijkt. Het enige dat moet worden aangeleverd is een kleurenkopie van het geldig identiteitsbewijs. De foto mag onherkenbaar gemaakt zijn.
      Degenen die namens de sportvereniging wijzigingen in het Handelsregister mogen doorgeven, zijn tekenbevoegd voor de UBO-opgave. Dit zijn bijvoorbeeld alle bestuurders. Via deze link kun je de opgave doen. De vereniging c.q. stichting zal de UBO-registratie uiterlijk 27 maart 2022 moeten hebben gedaan.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Antoine Schijf via a.schijf@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Hij helpt je graag verder!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie