Stichting Skateland Rotterdam was op donderdag 4 juli de locatie van de jaarlijkse uitreiking van de Sportpluspredicaten. Negen bestuurders ontvingen een predicaat uit handen van Leendert Vermeulen, afdelingshoofd Sport, Natuur & Recreatie bij Gemeente Rotterdam en Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. Chong Hong is de nieuwkomer onder de Sportplusverenigingen en krijgt een predicaat voor één jaar. Van de acht andere clubs is het predicaat met twee of vier jaar verlengd. Hiermee telt Rotterdam in 2024 in totaal 28 Sportplusverenigingen.

Winnen met sport

Het thema van de middag was ‘Winnen met sport’. Directeur/bestuurder van Skateland Rotterdam, Frans Diethorst, vertelde de bezoekers iets over de bijzondere gastlocatie. Skateland vormt als sportaanbieder een sociale community, een uitlaatklep voor jongeren. “Dit is een plek waar ze vrienden maken, plezier hebben en waar ze elkaar helpen met hun dagelijkse hindernissen,” sprak de directeur/bestuurder.

Na deze intro en een spontane demonstratie van een aantal kampioenen van Skateland Rotterdam, trapte Leendert Vermeulen de bijeenkomst af. De gemeentefunctionaris benadrukte dat het grote netwerk van Rotterdamse sportverenigingen het sociale weefsel van de stad vormt. Winnen met sport vertaalde Vermeulen vooral naar de vormende en verbindende functie die de aanwezige Sportplusverenigingen in het bijzonder hebben in het leven van Rotterdammers .

De negen Sportplusverenigingen met hun Sportpluspredicaten.

Droom

Aansluitend kwamen Sportplusbestuurders Patrick van Daalen van budovereniging Unity’99 en Martin Blok (PAC Rotterdam) aan het woord. Beide verenigingen faciliteren topsport maar vinden dat winnen met sport ook geldt voor de breedtesport. Van Daalen vertelde over zijn droom en drijfveer: van iedereen binnen de vereniging een kampioen maken. “In ieder kind zit namelijk een kampioen,” aldus Van Daalen. “Maar soms lijken de omstandigheden en feiten het tegendeel te bewijzen. Sport is voor mij een middel om juist deze Rotterdammers te leren hoe ze bewust leven, communicatief vaardig worden, persoonlijk succes kunnen behalen en zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het doel is dat jongeren groeien als individuen en als onderdeel van een gemeenschap.”

Blok vertelde hoe hij als voorzitter samen met heel veel andere betrokken leden PAC Rotterdam runt: een atletiekvereniging met meer dan 2.000 leden. Atletiek is, door het brede karakter van de sport met veel diverse sportvormen, voor veel Rotterdammers interessant. De club stuurt bewust op passend sportaanbod voor veel verschillende doelgroepen. Daardoor is de vereniging uit Kralingen-Crooswijk heel toegankelijk. Blok: “Die diversiteit zorgt voor binding van heel veel mensen en dat is wat de club sterk en stevig maakt.”

“Sport is voor mij een middel om Rotterdammers te leren hoe ze bewust leven, communicatief vaardig worden, persoonlijk succes kunnen behalen en zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen.”

Patrick van Daalen (budovereniging Unity’99)

Sportplus 

Aan het einde van het officiële programma reikten Leendert Vermeulen en Gert-Jan Lammens de Sportpluspredicaten uit. De nieuwe Sportplusvereniging Chong Hong (taekwondo) introduceerde zichzelf en vertelde over hun drijfveren, hoe ze zo zichtbaar zijn in de wijk en hoe het de vereniging lukt om een belangrijke rol richting jeugd en ouders/verzorgers in de wijk te spelen.  

Maatschappelijke betrokkenheid en sociaal ondernemerschap is wat Sportplusverenigingen verbindt. Zij weten wat er speelt in de sport, stad en wijk en haken hierop in. Dit ondernemerschap heeft betekenis voor Rotterdam maar maakt ook de vereniging zelf sterker en toekomstbestendiger. Alleen stabiele en sterke verenigingen kunnen deze rol aan. Daarom wordt de Sportplusstatus toegekend aan clubs die in de basis vitaal en sterk georganiseerd zijn, een veilige omgeving bieden aan leden, vrijwilligers en bezoekers en de zaken financieel en juridisch op orde hebben. Hiervoor vindt een toetsing plaats. 

De Sportplusstatus wordt toegekend aan clubs die in de basis vitaal en sterk georganiseerd zijn, een veilige omgeving bieden aan leden, vrijwilligers en bezoekers en de zaken financieel en juridisch op orde hebben.

Toetsing 

Rotterdamse sportverenigingen kunnen één keer per jaar opgaan voor het Sportpluspredicaat. Een onafhankelijke commissie, die bestaat uit leden van naam die dagelijks werkzaam zijn in de lokale, regionale en nationale wereld van sport, welzijn, zorg, onderwijs, cultuur en duurzaamheid, toetst of de vereniging hiervoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de score ontvangen de verenigingen een predicaat voor één, twee of vier jaar. Klik hier voor meer informatie over Sportplus. 

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Carola Nagy via c.nagy@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Carola Nagy

projectmanager Sportplus
Carola Nagy

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Antoine Schijf