Premier Rutte maakte op 27 mei bekend dat ook binnensport, onder strikte voorwaarden én als het virus onder controle blijft, per 1 juli zal worden toegestaan. Ook de sportkantines kunnen dan naar verwachting weer open. Lees hieronder alles over de verwachte voorwaarden voor de binnensport en over horeca versus sportkantines en gewijzigde richtlijnen.

Strikte voorwaarden binnensport

Op basis van informatie van NOC*NSF (nog niet op hun site beschikbaar) hebben wij reden om aan te nemen dat de strikte voorwaarden onder andere betrekking zullen hebben op eisen die aan de ventilatie van de binnensportaccommodatie worden gesteld. Het is nog onduidelijk welke eisen dit zijn en daarmee ook welke Rotterdamse sportaccommodaties hieraan voldoen. Dit geeft vooralsnog onzekerheid voor binnensportverenigingen die op 1 juli wensen te starten. De landelijke voorwaarden worden uiterlijk in de derde week van juni bekend, waarna verhuurders hun accommodaties kunnen gaan controleren op de eisen. Binnensportverenigingen kunnen hun voorbereidingen uiteraard vast treffen maar doen er goed aan deze onzekerheid ook te delen met hun leden en andere relevante betrokkenen. Sportbedrijf Rotterdam neemt contact op met de huurders zodra meer duidelijk is over de voorwaarden en welke praktische gevolgen deze hebben. Ook zal Sportbedrijf Rotterdam binnenkort een uitvraag doen onder haar huurders om te inventariseren wie er per 1 juli zouden willen starten. Mocht je nu al vragen hebben, kun je contact opnemen met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl en 010-8080880.

Sportkantines per 1 juli open

Horeca-instellingen mogen per 1 juni open, dit geldt helaas nog niet voor de meeste sportverenigingen. De openstelling per 1 juni geldt namelijk niet voor stichtingen en verenigingen. Uitzondering zijn kantines van buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een commerciële rechtspersoon, bij instellingen voor topsport en bij zwemgelegenheden. Sportkantines van verenigingen en stichtingen mogen, als het virus onder controle blijft, per 1 juli weer open.

Uiterlijk in de derde week juni wordt bekend of de heropening daadwerkelijk op 1 juli mogelijk is en onder welke voorwaarden. We raden sportverenigingen aan de definitieve toezegging af te wachten alvorens de inkoop te starten. Ook zullen voorwaarden voor heropening bepalen wat er per 1 juli wel én niet mogelijk zal zijn in sportkantines. Houd er rekening mee dat de anderhalve meter afstand ook consequenties kan hebben voor het aantal mensen dat je in je kantine kunt ontvangen, dat ook het voor de horeca geldende maximum aantal van 30 personen van kracht kan gaan zijn én dat de keuken (door het houden van afstand) mogelijk nog niet ten volle benut zal kunnen worden.

Recent gewijzigde richtlijnen op basis van de noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond:

 • Er mag, mits de anderhalve meter afstand in acht kan worden genomen, een vergadering zoals een bestuursvergadering plaatsvinden in de bestuurs- of commissiekamer. Dit mag alleen wanneer dit een aparte ruimte is en gescheiden is van kantine/bar. Ook moet de vergadering gericht zijn op continuïteit van de vereniging (dus bestuur of commissie). Verhuur voor andere activiteiten of vergaderingen van derden is niet toegestaan. Let op: deze verruiming komt niet terug in het sportprotocol ‘Verantwoord sporten’. De noodverordening in onze regio biedt op dit onderdeel meer ruimte dan het landelijk geldende sportprotocol. De noodverordening vormt de basis voor handhaving en daarmee loop je als vereniging dus geen risico om op dit specifieke onderdeel af te wijken van het landelijk sportprotocol;
 • Binnen- en buitenzwembaden mogen hun deuren openen, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten (gebruik van wisselcabines indien de anderhalvemeter-richtlijn aangehouden kan worden). Toiletten kunnen wel gebruikt worden;
 • Mensen mogen tot en met 30 personen, mits op anderhalve meter afstand, bijeenkomen in openbare en besloten gebouwen (uitgezonderd sportaccommodaties en fitnessgelegenheden);
 • In de buitenruimte geldt geen maximum aantal personen meer voor het bijeenkomen, mits op anderhalve meter afstand.

Klik hier voor de inhoud van de noodverordening. Klik hier voor antwoorden op de veelgestelde vragen.

Recent gewijzigde richtlijnen op basis van het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’:

 • Met ingang van 1 juni 12.00 uur kunnen zelfstandige restaurants op sportaccommodaties hun terrassen weer openen. Voor de restaurants geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel), op terrassen van zelfstandige restaurants buiten geldt geen maximum aantal personen;
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis, tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt;
 • Houd als trainer anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact) tenzij dit noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij een gehandicapt persoon;
 • Het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt.
 • Er geen beperkingen meer wat betreft het samen laten sporten van personen van bijvoorbeeld 12 en 13 jaar binnen één training. De hele jeugd tot en met 18 jaar hoeft tijdens georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding geen anderhalve meter afstand meer te houden.

Klik hier voor het actuele sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten. Klik hier voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Er zit soms een kleine vertraging in het bijwerken van de antwoorden op veelgestelde vragen. Het sportprotocol wordt bij veranderingen het eerst geüpdatet.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste ontwikkelingen rondom het coronanieuws? Lees dan alles in ons coronadossier. Met onder meer:

 • Meest actuele maatregelen voor (Rotterdamse) sportverenigingen.
 • Financiële gevolgen voor sportverenigingen.
 • Alles over organisatie, vrijwilligers en veilig sportklimaat.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende